Regler vid tekniska fel och akuta situationer

För att garantera tryggheten för den enskilde som har trygghetslarm krävs en säker larmkedja. Detta för att säkra att den enskilde mottar trygghet även i situationer av exempelvis tekniska avbrott. De förutsättningar som finns idag är dels tekniska (genom trygghetsjouren) dels personella (genom utförare). Testkörningar av trygghetslarmen sker automatiskt en gång per dygn hela vägen till larmklockan på armen hos den enskilde. Eventuella tekniska avbrott upptäcks vanligtvis vid sådana testkörningar. Nedan beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras vid tekniska avbrott.

Utförare ansvarar för att till trygghetsjouren överlämna sådana kontaktuppgifter så att trygghetsjouren känner till vem som ska kontaktas och när.

Regler vid tekniska fel och/eller akuta situationer

Utförare ska informera trygghetsjouren om kontaktvägar för:

Dagtid: Utförare ska ange funktion/person, inklusive kontaktväg, som är nåbar vardagar 07.00 – 22.00.

Kväll/natt/helg: Utförare ska ange funktion/person, inklusive kontaktväg, som är nåbar övriga tider

Om larmet inte fungerar är det viktigt att säkerställa tryggheten hos den enskilde. Detta kan ske genom olika åtgärder.

  • Utförare ska göra extra tillsynsbesök efter samråd med den enskilde
  • Dokumentation ska ske kring extrabesöken och tidsredovisning ska ske i tidsredovisningssystemet
  • Återkoppling ska göras av utförare till biståndshandläggare, senast nästkommande vardag från det att trygghetsjouren meddelat om bruten larmkedja.
Uppdaterad: