Vårdgivarbyte trygghetslarm

Gäller när brukare byter vårdgivare eller får en ny vårdgivare mellan Uppsala kommuns egen regi och/eller mellan externa utförare av hemvård. T.ex. Från Förenade Care till Uppsala kommun eller från Uppsala kommun till Förenade Care.

Övertagande hemvårdsutförare är alltid skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren. Övertagande vårdgivare är alltid ansvarig att skicka en beställning om vårdgivarbytet.

När du som övertagande vårdgivare meddelats bytesdatum från biståndshandläggare och kommit överens med överlämnande vårdgivare om tid för överlämning av nycklar och gett nyckeln ett nyckelnummer ska beställning till trygghetsjouren göras i nedan webbformulär.

OBS! Byte av vårdgivare får endast ske under vardagar. Trygghetsjouren ska meddelas tre vardagar innan bytet sker med datum och tid

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: