Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

Kommuner och staten har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna följs och inte kränks inom de områden vi ansvarar för, till exempel äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, socialtjänst eller stöd till nyanlända. 

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. Det handlar bland annat om tanke- och religionsfrihet, yttrandefrihet, rätten till utbildning, arbete och hälsa. Alla vi som arbetar inom eller för kommunen, medarbetare och ledare, har ansvar för att se till att de mänskliga rättigheterna följs.

Det innebär att vi ska:

  • respektera (inte själv kränka)
  • skydda (hindra andras kränkningar)
  • uppfylla (garantera system för uppfyllande av mänskliga rättigheter, till exempel äldrevård, skola, förskola med mera)
  • främja (ständigt öka uppmärksamheten och respekten i samhället) de mänskliga rättigheterna.

Så arbetar vi med: Mänskliga rättigheter - Uppsala kommun (uppsala.se)

Uppdaterad: