Verksamhetssystem

Här finns information om IT-system inom vård och omsorg.

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Verksamhetsförändring

Information till dig som planerar verksamhetsförändring inom din verksamhet

Läs mer om Verksamhetsförändringar

Phoniro Care

Phoniro Care är ett tids- och nyckelhanteringssystem för dig som är utförare inom hemvård.

Läs mer om Phoniro Care

Lifecare

Verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen, egen regi samt externa utförare.

Läs mer om Lifecare VoO

Cosmic Link

Kommunikation med Region Uppsala.

Läs mer om Cosmic Link

SITHS-kort

Nationell säkerhetslösning för ökat skydd av patientinformationen i våra vårdsystem.

Läs mer om SITHS-kort

Symfoni

Symfoni är Region Uppsalas it-system för tandvårdsstöd. I Symfoni för utfärdare registreras tandvårdsstödsintyg.

Läs mer om Symfoni

Guide

Förskrivning och beställning av inkontinenshjälpmedel via Guide.

Läs mer om Guide

Pascal

I Pascal kan vårdpersonal förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror till patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter).

Läs mer om Pascal

Kvalitetsregister

Läs mer om Senior Alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret.

Läs mer om Kvalitetsregister

Driftinformation IT-system

Uppdaterad: