Hemtjänst omvårdnad och service

Här hittar du som arbetar inom hemtjänst omvårdnad och service information som du behöver i ditt dagliga arbete.

Hälso- och sjukvård

För dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Lifecare

Verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen, egen regi samt externa utförare.

Läs mer om Lifecare VoO

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Trygghetsjouren

Larm från trygghetslarmen tas emot av Trygghetsjouren som är bemannad 24 timmar om dygnet, året runt. Trygghetsjouren förmedlar sedan kontakten till dig som utförare.

Läs mer om Trygghetsjouren

Direktplats

Tillgång till direktplats.

Läs mer om Direktplats

Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Läs mer om Omsorgsdebitering

Styrdokument äldreomsorg

Styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Läs mer om Styrdokument äldreomsorg

Mänskliga rättigheter

Här hittar du mer information om hur vi arbetar i Uppsala kommun

Läs mer om Mänskliga rättigheter

Anhörigstöd

Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som bor i Uppsala och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.

Läs mer om Anhörigstöd

Stödteam demens

Stödteam demens erbjuder handledning och utbildning till utförare inom Uppsala kommun som ger omvårdnad till personer med kognitiv svikt/ sjukdom.

Läs mer om Stödteam demens

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Branschråd

Dokumentation från branschråden inom äldreomsorg.

Läs mer om Branschråd äldreomsorg
Uppdaterad: