Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kompetensutveckling

Information om utbildningar, kurser och särskilda satsningar på kompetensutveckling.

Läs mer om Kompetensutveckling

Kompetensförsörjning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer om Kompetensförsörjning

Kontakta oss

Webredaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: