Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Kompetensutveckling

Handledarutbildning

Handledarutbildningen riktar sig till sjuksköterskor inom äldreomsorg som handleder studenter inom sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammen.

Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för sjuksköterskor

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn

Nu finns en grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn. Kursen ges under 2021 helt på distans med tre träffar via zoom mellan 9-15. Mellan träffarna är det egna studier.

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, antagning.se OBS! Öppna (eller kopiera in) länken i webbläsaren Edge.

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Grundkurs inom området finns som digitala utbildning på skolverket som består av 4 moduler (behöver inte genomföras samtidigt) totalt tar den ca 5 - 6 timmar, se länk nedan.

Webbaserade apl-handledarutbildning

Handledarutbildningar i Uppsala län

Inom vård- och omsorgscollege erbjuds fördjupande handledarutbildning. Just nu är det pausat, men planeras återupptas efter pandemi. Information om tillfällen finns då på följande länk:

Vård- och omsorgscollege handledarutbildning

Jobba säkert med läkemedel (webbutbildning)

Innan man får delegering är det rekommenderat att man genomför utbildningen "Jobba säkert med läkemedel". Webbutbildningen kan genomföras på arbetsplatsen. Det är viktigt att verksamhetschefen, eller någon annan person som chefen har utsett, är med när deltagarna gör kunskapstestet. Då kan hen intyga detta och signera diplomet. Diplomet visas sedan upp för sjuksköterskan vid delgeringstillfället. Den webbaserade utbildningar kan även användas vid en omdelegering.

Utbildningen Jobba säkert med läkemedel på demenscentrum.se

Våld i nära relationer (webbutbildning)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nyligen lanserade de en webbaserad introduktionskurs om bland annat våld i nära relationer.

Kursen är kostnadsfri. Den kan ta uppemot tre timmar att genomföra, så det kan vara klokt att genomföra den i grupp med chefens godkännande.

Utbildningen Våld i nära relation på nck.uu.se

Diabetesvård (webbutbildning)

Extern webbutbildning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utbildningen Diabetesvård på skr.se

Arbeta med hälsosamma levnadsvanor (webbutbildning)

Vårdgivarguiden tillhandahåller en utbildning med syfte att öka kunskapen om varför hälso- och sjukvården ska arbeta med hälsosamma levnadsvanors inverkan på hälsan. Kursen går igenom hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienten, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

Kursen vänder sig till all personal som möter patienter och tar cirka 40 minuter att genomföra.

Utbildningen Arbeta med hälsosamma levnadsvanor på vardguiden.se

AKUT-testet (webbutbildning)

Lär dig symptom på stroke.

Utbildningen AKUT-testet på 1177 Vårdguidens Youtubekanal

Kompetensförsörjning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL riktar sig till elever vid vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå och genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Eleven får handledning för att inhämta kunskap, träna kliniska färdigheter, tillägna sig värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), handledning och samordning

Gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildningar gör elever anställningsbara som undersköterska inom vård och omsorg. Denna lathund är tänkt som hjälpmedel för arbetsgivare, att via sökandens betygsdokument, avgöra om personen är anställningsbar som undersköterska eller ej.

Vad som krävs för anställningsbarhet som undersköterska

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU riktar sig till studenter vid universitetsutbildningar inom hälso-och sjukvård samt genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Studenten får tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att planera och utföra klinikska färdigheter, träna sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), handledning och samordning

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Ta gärna för vana att besöka sidan och hitta det utbud som passar dina behov. Har du andra önskemål, ta gärna kontakt med någon av äldreförvaltningens verksamhetsutvecklare.

Klinisk praktikplacering (KLiPP)

Klinisk praktikplacering (KLiPP) är ett administrativt verktyg för kliniska utbildningsplatser inom Uppsala kommun och Uppsala län.

Klinisk praktikplacering (KLiPP)

Uppdaterad: