TRÄFF 6. Bemötande inom vården

Tidsåtgång: ca 60 minuter Upplägg: Titta på två korta filmer gemensamt, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

Gör såhär:

 1. Hälsa välkommen till alla.
 2. Presentationsrunda – namn och hur länge man har jobbat (10 minuter)
  Dagens träff inleds med att titta på två korta filmer: (5 minuter)
  Professionellt förhållningssätt – bra bemötande? https://www.youtube.com/watch?v=42mxVByV-ho
  (källa: MoA Lärcentrum)
  Professionellt förhållningssätt – ”Prata över huvudet” https://www.youtube.com/watch?v=g-KMYohyT1Y
  (källa: MoA Lärcentrum)
 3. Diskussionsfrågor (i mindre grupper). Bemötande (10 minuter)

  a) Vilka brister i bemötande finns det i de här två filmerna?

  b) Vad menas med ett professionellt bemötande när du arbetar i vård och omsorg? Ge gärna egna exempel.

 4. Empati och lyhördhet (10 minuter)
  Läs högt: (källa: MoA Lärcentrum)
  Två ord som hör ihop med professionellt bemötande är:

  Lyhördhet = att med alla sinnen lyssna in en annan person och vad hen säger med ord, kroppsspråk, blickar samt vad hen inte säger.

  Empati = Inlevelseförmåga, att kunna sätta sig in i en annan persons känslor utan att tycka synd om.

  a) Varför är det så viktigt för oss som arbetar i vård och omsorg att vi är lyhörda?

  b) Varför är det så viktigt att vi i vårt jobb har empati?

  c) Upplever ni att det är lätt eller svårt att visa empati och lyhördhet

 5. Diskutera era bästa tips på vad man ska tänka på för att ert bemötande ska vara så professionellt och så värdigt som möjligt. (5 minuter)
  Återsamling helgrupp
 6. Presentera tipsen från fråga 5 i helgrupp. (10 minuter)
 7. Gör en runda där alla får svara på frågan: Vad tar du med dig från dagens samtal? (10 minuter)
 8. Avsluta med att tacka alla för samtalet.

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: