Undersköterska är en skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du som är anställd som undersköterska behöver ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.

Olika regler beroende på anställningsform

Regler för dig som är tillsvidareanställd

Du som är tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023 behöver ha ett bevis om skyddad yrkestitel senast 30 juni 2033. Du har alltså flera år på dig att ansöka. 

Om du vill byta arbetsgivare efter den 1 juli 2023, men inte har hunnit få ditt bevis, så kan du behöva visa för den nya arbetsgivaren att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023. Om du varit anställd i Uppsala kommun gör du det enklast genom att beställa ett tjänstgöringsintyg från Uppsala kommuns hemsida via en dator.  Här beställer du ett tjänstgöringsintyg om du varit anställd i Uppsala kommun

Regler för dig som har en tidsbegränsad anställning

Du som har en tidsbegränsad anställning som undersköterska bör ansöka om ett bevis så snart som möjligt. Du får fortsätta att jobba i väntan på att din ansökan behandlas, men kommer att få titeln omvårdnadsassistent istället för titeln undersköterska tills du fått ditt bevis. 

Att ansöka om skyddad yrkestitel

Du ansöker om skyddad yrkestitel för undersköterska hos Socialstyrelsen. De tar ut en avgift på 320:- per ansökan. På deras hemsida kan du läsa om vilka utbildningskrav som gäller för dig. Det är olika beroende på när du gick din utbildning. 

När du ansöker är det bra att skicka in alla betyg och intyg som du kan tänka dig är relevanta. Då kan Socialstyrelsen snabbare göra en samlad bedömning av dina kvalifikationer.

Du kan ansöka via Socialstyrelsens e-tjänst (med BankID), via deras webbformulär eller genom att skicka in en pappersblankett med posten.

Här hittar du mer information om vilka krav som finns för skyddad yrkestitel

Här ansöker du om skyddad yrkestitel

Vill du skicka med ett tjänstgöringsintyg?

Här beställer du ett tjänstgöringsintyg om du varit anställd i Uppsala kommun

Saknar du dina betygsdokument?

Hit vänder du dig för att beställa betygsdokument

Saknar du betyg i vissa kurser?

Även om du saknar betyg i vissa kurser så kan din arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg ibland vara tillräckligt för att du ska få ett bevis om skyddad yrkestitel. Skicka därför med alla betyg och intyg som du kan tänka dig är relevanta när du ansöker. Socialstyrelsen tittar på varje ansökan individuellt, så du måste ansöka för att de ska kunna göra en bedömning i just ditt fall.

Vad ska jag göra om min medarbetare saknar det betyg i svenska som krävs för en skyddad yrketstitel? 

Behöver du komplettera din utbildning?

Har du fått ett avslag från Socialstyrelsen på din ansökan om skyddad yrkestitel eller vet du redan nu att du behöver komplettera din utbildning?

I så fall kontaktar du vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.
Studie- och yrkesvägledning för dig som är folkbokförd i Uppsala kommun

Du som är folkbokförd i annan kommun hittar kontaktuppgifter här:
Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare i andra kommuner

Mer information för undersköterskor

Om du har frågor om vad som gäller för att få en skyddad yrkestitel kan du vända dig till din chef eller läsa på Socialstyrelsens hemsida. 

Information från Socialstyrelsen för undersköterskor

Du kan även kontakta Socialstyrelsen via e-post fragoromUSK@socialstyrelsen.se.

Mer information för verksamhetschefer

Om du som chef har frågor så kan du kontakta din närmaste HR-Partner eller läsa mer på Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsen har till exempel ett informationsmaterial som kan användas för APT.

Information från Socialstyrelsen för chefer

Du kan även kontakta Socialstyrelsen via e-post fragoromUSK@socialstyrelsen.se.

Några tips från Socialstyrelsen för att underlätta ansökningsförfarandet

  • För att minska söktrycket kan verksamhetschefen till exempel ta upp en diskussion i arbetsgruppen om vilka som kan ha störst behov av att skicka in sin ansökan tidigt (t ex de som har tillfällig anställning).
  • Verksamhetschefen kan även inrätta en supportstuga en timme i veckan eller utse en medarbetare som kan stötta de kolleger som behöver hjälp med att skicka in sin ansökan.

Att tänka på vid nyanställningar - för verksamhetschefer inom egen regi

  • Om du tillsvidareanställer en person med titeln undersköterska efter den 1 juli behöver hen antingen ha ett bevis om skyddad yrkestitel eller ett intyg som visar att hen var anställd som undersköterska den 1 juli 2023 hos någon annan arbetsgivare.
  • Vid tidsbegränsade anställningar som sträcker sig över den 1 juli behöver du använda titeln omvårdnadsassistent om personen har en fullständig undersköterskeutbildning men saknar bevis om skyddad yrkestitel. 

Faktagranskare

Lotti Fred

Redaktör

Lotti Fred
Uppdaterad: