Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Du som är anställd som undersköterska behöver då ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.

Olika regler beroende på anställningsform

Regler för dig som är tillsvidareanställd

Du som är tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023 behöver ha ett bevis om skyddad yrkestitel senast 30 juni 2033. Du har alltså flera år på dig att ansöka. Om du inte har ett bevis efter 30 juni 2033 kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men utan titeln undersköterska.

Regler för dig som har en tidsbegränsad anställning

Du som har en tidsbegränsad anställning som undersköterska bör ansöka om ett bevis när ansökan öppnar 1 juli 2023. Du får då fortsätta att jobba i väntan på att din ansökan behandlas, men utan att ha titeln undersköterska.

Information från Socialstyrelsen

Ansökan öppnar den 1 juli 2023. Först då kan du skicka in din ansökan och det gör du på Socialstyrelsens hemsida. Där kan du också läsa om vilka utbildningskrav som gäller för dig. Det är olika beroende på när du gick din utbildning. Du kan läsa mer om det under "Krav för att få skyddad yrkestitel" via den här länken: Information från Socialstyrelsen (legitimation.socialstyrelsen.se)

Betyg

När du gör din ansökan på Socialstyrelsens hemsida kommer du att behöva ladda upp:

  • Betyg från svensk eller utländsk vård- och omsorgsutbildning.
  • Betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Exempel på kurser/ämnen i svenska kan vara:
    - Svenska som ämne i avgångsbetyg
    - Svenska A
    - Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1


Om du saknar vissa kurser kan du också behöva ladda upp ett tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare. 

Saknar du dina betygsdokument?

Hit vänder du dig för att beställa betygsdokument

Mer information för undersköterskor

Om du har fler frågor om vad som gäller för att få en skyddad yrkestitel kan du vända dig till din chef eller läsa på Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsen har frågor och svar som uppdateras löpande. Du hittar deras hemsida via länken här nedan:

Information från Socialstyrelsen (legitimation.socialstyrelsen.se)

Mer information för verksamhetschefer

Om du som chef har fler frågor så kan du kontakta din närmaste HR-Partner eller läsa mer på Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsen har till exempel ett informationsmaterial som kan användas för APT. Du hittar deras hemsida via länken här nedan:

Information från Socialstyrelsen för chefer

 

Faktagranskare

Elinor Börjesson

Redaktör

Lotti Fred
Uppdaterad: