Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Du som är anställd som undersköterska behöver ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att använda titeln undersköterska.

Övergångsregler

Mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2033 gäller övergångsregler. De ser olika ut beroende på om du är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning.

Regler för dig som är tillsvidareanställd

Du som är tillsvidareanställd undersköterska måste ansöka om ett bevis om skyddad yrkestitel senast 30 juni 2033. Du har alltså många år på dig. 

Om du inte har ett bevis efter 30 juni 2033 kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men utan titeln undersköterska.

Regler för dig som har tidsbegränsad anställning

Du som har en tidsbegränsad anställning som undersköterska måste ansöka om ett bevis om skyddad yrkestitel och kan göra det från den 1 juli 2023. För dig däller kravet om bevis redan från och med den 1 juli 2023. Du får fortsätta jobba i väntan på att din ansökan behandlas men utan titeln undersköterska.

Nyttja tiden fram till att du kan skicka in din ansökan med att förbereda dig och ta fram alla underlag som ska skickas in. 

Ansök om bevis hos Socialstyrelsen

Från och med 1 juli 2023 kan du ansöka om bevis från Socialstyrelsen. Det är bra om du förbereder din ansökan redan nu. Det gäller speciellt för dig som har tidsbegränsad anställning eftersom du behöver ett bevis redan från 1 juli 2023 och du kommer få vänta på att använda din titel tills du fått ansökan behandlad av Socialstyrelsen.

Betyg

När du gör din ansökan behöver du skicka in eller ladda upp betyg och intyg för utbildningar och arbeten. Exakt vilka betyg och intyg som krävs är inte bestämt ännu. Det kan vara: 

  • betyg från svensk eller utländsk vård- och omsorgsutbildning
  • betyg från svensk eller utländsk gymnasieutbildning, till exempel betyg i svenska, svenska som andraspråk, psykologi
  • intyg på anställningar.

Socialstyrelsen bedömer alla betyg och eventuellt även arbetslivserfarenhet.

Så hittar du dina betyg

Därför blir undersköterska en skyddad titel

Du som undersköterska utför ett viktigt jobb inom vård och omsorg. Vilken utbildning och erfarenhet du har jämfört med andra undersköterskor kan skilja sig åt. Det kan ha betydelse för kvaliteten och patientsäkerheten.

Genom att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel säkerställer Socialstyrelsen att alla har rätt och tillräcklig kompetens. En skyddad yrkestitel fungerar som en garanti och bidrar till ökad trygghet för patienter, brukare och anhöriga.

Föreskrifter och nya regler

Socialstyrelsen har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd för att tydliggöra vilka krav som gäller för att få ett bevis. Remisstiden gick ut den 14 oktober 2022. De nya reglerna beräknas vara klara under våren 2023.

Mer information

Har du frågor finns många svar på länkarna, till Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, här nedanför. Du kan även kontakta din närmaste chef.

För att få senaste och uppdaterad information

Socialstyrelsen jobbar med att ta fram alla regler och föreskrifter. De har även frågor och svar som uppdateras löpande. Ta därför del av det som sker genom att besöka sidor som länkas till nedan. 

Uppdateringar i ärendet och information från Socialstyrelsen (legitimation.socialstyrelsen.se)

Information från Sveriges kommuner och regioner (skr.se)

Information från fackförbundet Kommunal (kommunal.se)

Faktagranskare

Elinor Börjesson

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: