Kommunikationsövning - reflektion

Kommunikationsövning - reflektion

 

Vad lär ni er? Kommunikation och vad som är viktigt för att lyckas med kommunikation.

Hur många kan vara med? 2-12 personer och en övningsledare.

Vad behöver ni? Ett rum stort nog för alla att få plats i smågrupper.

 

Gör såhär:

Steg 1 - Det här fungerade bra

  1. Sitt två och två
  2. Beskriv ett samtal du har haft där kommunikationen fungerade bra
  3. Vad var det som gjorde att det fungerade bra och vad har du lärt dig av det här samtalet?

Steg 2 - Det här fungerade mindre bra

  1. Sitt kvar två och två
  2. Beskriv ett samtal som du haft där kommunikationen fungerade mindre bra
  3. Vad var det som gjorde att kommunikationen inte fungerade bra och vad har du lärt dig av det här samtalet?

Steg 3 - Avslutande reflektion

Samla alla i en stor grupp och fråga om deltagarna har läst sig något nytt och vad de tar med sig  från den här övningen.
 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: