Styrdokument hälso- och sjukvård

Riktlinjer, rutiner och blanketter inom hälso- och sjukvården.

Riktlinjer

HSA-katalog, SITHS-kort, behörighet och medarbetaruppdrag

Hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (PDF, 124 KB)

Individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år, uppsala.se

Samverkan vid hemgång efter sjukhusvistelse (PDF, 108 KB)

Bilaga 1, Manual för hantering av Prator i Uppsala Kommun (PDF, 1 MB)

Rutiner

Palliativ vård, äldrenämnden, omsorgsnämnden (PDF, 314 KB) 

Rapportering av allvarliga händelser och lex Maria-anmälningar mellan vårdgivare och äldrenämnden (PDF, 24 KB) 

Webbutbildningar

Läkemedelshantering

Sårsmart

Blanketter

För att fylla i blanketterna digitalt, dvs på datorn, ska du först spara ned dem på din dator. Var uppmärksam när du använder blanketterna att det är den senaste versionen som du använder dig av. Den senaste versionen finns alltid publicerad på denna sida.

Avvikelserapport HSL (Flexite driftstopp), omsorgsnämnden (PDF, 85 KB)

Beställning/avbeställning av hälso- och sjukvårdsinsatser till joursjukvården (PDF, 106 KB)

Downtons fallriskindex – Fallprevention, omsorgnämnden (PDF, 119 KB)

Frågeformulär om hemsäkerhet, balans och fall - Fallprevention, omsorgsnämnden (PDF, 149 KB)

Information om vår enhet till joursjukvården (DOCX, 404 KB)

Uppdrag från HSL-personal till planerare, extern utförare, omsorgsnämnden (PDF, 68 KB)

Ersättning för extra vårdtyngd

De utförare som har brukare med särskilt stor vårdtyngd kan söka extra ersättning, det handlar om medicinska insatser som kräver mer sammanhängande vårdinsatser under dygnet. Tillstånd och insatser som kan vara berättigade till extra ersättning är exempelvis palliativ vård, sondmatning och skötsel av tracheostomi. Andra frekventa och tidskrävande insatser där extra ersättning kan vara relevant är exempelvis instabil blodsockernivå och/eller peritonealdialys.

En förutsättning för att beviljas extra ersättning är att patienten har behov av omfattande medicinska insatser som i tid kräver mer sammanhängande och kontinuerliga vårdinsatser över dygnet. Bedömning sker i samband med framtagande av vårdplan och genomförd riskbedömning. 

Ansökan om extra ersättning för särskild vårdtyngd inom hemsjukvård (PDF, 71 KB)

Kontakt

Äldreförvaltningen

Martin Larsson
Telefon: 018-727 51 23
E-post: martin.larsson@uppsala.se

Omsorgsförvaltningen

Evelyn Widenfalk Ehlin
Telefon: 018-727 50 02
E-post: evelyn.widenfalk-ehlin@uppsala.se

Uppdaterad: