Styrdokument hälso- och sjukvård

Riktlinjer, rutiner och blanketter inom hälso- och sjukvården.

Riktlinjer

HSA-katalog, SITHS-kort, behörighet och medarbetaruppdrag

Hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (uppsala.se)

Individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år (uppsala.se)

Samverkan vid hemgång efter sjukhusvistelse (PDF, 108 KB)

Rutiner

Delegering, (PDF, 213 KB)
Delegering - uppgifter som får delegeras av sjuksköterska (DOCX, 400 KB)
Delegering - uppgifter som får delegeras av fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut (DOCX, 444 KB)

Hjärt- lungräddning (HLR) inom kommunal primärvård (PDF, 99 KB)

Läkemedelshantering (PDF, 311 KB)

Palliativ vård, äldrenämnden, omsorgsnämnden (PDF, 314 KB) 

Rapportering för privata utförare gällande lex Sarah och lex Maria, Äldrenämnden

Rapportering för privata utförare gällande lex Sarah och lex Maria, Omsorgsnämnden

Vård vid trakeostomi och hemventilator (PDF, 90 KB)

Webbutbildningar

Webbutbildningar för externa utförare finns under kompetensutveckling.
Länk till webbutbildningar för externa utförare.

Blanketter

För att fylla i blanketterna digitalt, dvs på datorn, ska du först spara ned dem på din dator. Var uppmärksam när du använder blanketterna att det är den senaste versionen som du använder dig av. Den senaste versionen finns alltid publicerad på denna sida.

Avvikelserapport HSL  (PDF, 85 KB)

Beställning/avbeställning av hälso- och sjukvårdsinsatser till joursjukvården (PDF, 106 KB)

Downtons fallriskindex – Fallprevention, omsorgnämnden (PDF, 119 KB)

Frågeformulär om hemsäkerhet, balans och fall - Fallprevention, omsorgsnämnden (PDF, 149 KB)

Information om vår enhet till joursjukvården (DOCX, 404 KB)

Uppdrag från HSL-personal till planerare, extern utförare, omsorgsnämnden (PDF, 68 KB)

Kontakt

ÄLN

Martin Larsson
Telefon: 018-727 51 23
E-post: martin.larsson@uppsala.se

 

Uppdaterad: