Styrdokument hälso- och sjukvård

Riktlinjer, rutiner och blanketter inom hälso- och sjukvården.

Riktlinjer

HSA-katalog, SITHS-kort, behörighet och medarbetaruppdrag

Hälso- och sjukvård i Uppsala kommun (uppsala.se)

Individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år (uppsala.se)

Samverkan vid hemgång efter sjukhusvistelse (PDF, 108 KB)

Rutiner

Delegering (PDF, 237 KB)

Läkemedelshantering (PDF, 311 KB)

Palliativ vård, äldrenämnden, omsorgsnämnden (PDF, 314 KB) 

Rapportering för privata utförare gällande lex Sarah och lex Maria, Äldrenämnden

Rapportering för privata utförare gällande lex Sarah och lex Maria, Omsorgsnämnden

Vård vid trakeostomi och hemventilator (PDF, 90 KB)

Webbutbildningar

Webbutbildningar för externa utförare finns under kompetensutveckling.
Länk till webbutbildningar för externa utförare.

Blanketter

För att fylla i blanketterna digitalt, dvs på datorn, ska du först spara ned dem på din dator. Var uppmärksam när du använder blanketterna att det är den senaste versionen som du använder dig av. Den senaste versionen finns alltid publicerad på denna sida.

Avvikelserapport HSL  (PDF, 85 KB)

Beställning/avbeställning av hälso- och sjukvårdsinsatser till joursjukvården (PDF, 106 KB)

Downtons fallriskindex – Fallprevention, omsorgnämnden (PDF, 119 KB)

Frågeformulär om hemsäkerhet, balans och fall - Fallprevention, omsorgsnämnden (PDF, 149 KB)

Information om vår enhet till joursjukvården (DOCX, 404 KB)

Uppdrag från HSL-personal till planerare, extern utförare, omsorgsnämnden (PDF, 68 KB)

Ersättning för extra vårdtyngd

De utförare som har brukare med särskilt stor vårdtyngd kan söka extra ersättning, det handlar om medicinska insatser som kräver mer sammanhängande vårdinsatser under dygnet. Tillstånd och insatser som kan vara berättigade till extra ersättning är exempelvis palliativ vård, sondmatning och skötsel av tracheostomi. Andra frekventa och tidskrävande insatser där extra ersättning kan vara relevant är exempelvis instabil blodsockernivå och/eller peritonealdialys.

En förutsättning för att beviljas extra ersättning är att patienten har behov av omfattande medicinska insatser som i tid kräver mer sammanhängande och kontinuerliga vårdinsatser över dygnet. Bedömning sker i samband med framtagande av vårdplan och genomförd riskbedömning. 

Ansökan om extra ersättning för särskild vårdtyngd inom hemsjukvård (PDF, 85 KB)

Kontakt

ÄLN

Martin Larsson
Telefon: 018-727 51 23
E-post: martin.larsson@uppsala.se

 

Uppdaterad: