TRÄFF 4. Telefonsamtal

Tidsåtgång: ca 60 minuter

Gör såhär: Gemensam diskussion, ta in exempel anonymt, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

 1. Hälsa välkommen till alla.
 2. Presentationsrunda – namn och hur länge man har jobbat (10 minuter)
 3. Dagens träff inleds med att alla får skriva svar på följande två frågor på post-its.

  - Vad tycker du om att svara i telefon på jobbet?
  - Vad tycker du om att ringa jobbsamtal?

  Alla svar samlas in och presenteras anonymt. (10 minuter)

 4. Diskutera telefonsamtal (10 minuter)

  Diskussionsfrågor (i mindre grupper)
  a) Vilka personer ringer till jobbet?
  b) Vilka ärenden har de som ringer?
  c) Till vem/vilka kan du behöva ringa i jobbet?
  d) Vilka ärenden har du till de personer du ringer till?

 5. Svara i telefon (10 minuter)

  a) Hur ska du svara när du svarar i telefon på jobbet?
  Öva på att presentera dig till din kollega.
  Tänk på att den som ringer behöver veta:
  Vem du är (namn + yrke) och vart du jobbar.
  Tycker du att det här är svårt kan du skriva en komihåglapp att ha i fickan.

  b) Vad ger det för intryck om du endast svarar ”Hallå” när någon ringer?

 6. Ringa upp (10 minuter)
  Hur ska du säga när du ringer:

  a) Till en anhörig till en brukare? Du ringer för att brukarens glasögon har gått sönder och du vill att den anhörige komma med ett annat par glasögon.

  b) Till färdtjänst för att beställa färdtjänst till en brukare som ska åka till sin son på söndag?

 7. Återsamling i helgrupp:
  Diskutera vad du kan säga om du inte förstår/hör vad personen som du pratar med säger? (10 minuter)
 8. Gör en runda där alla får svara på frågan: Vad tar du med dig från dagens samtal? (10 minuter)
 9. Avsluta med att tacka alla för samtalet.

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: