Sjuklönekostnad

Här hittar du information om hur du ansöker om ekonomisk ersättning vid ordinarie personlig assistents frånvaro. Det gäller både frånvaro vid sjukdom och vid tillfällig föräldrapenning (vab).

Skicka din ansökan

Du kan välja om du vill skicka din ansökan digitalt eller per post. 

Skicka din ansökan digitalt

Ansök om ersättning vid ordinarie assistents frånvaro vid tillfällig föräldrapenning (vab)

Ansök om ersättning vid ordinarie assistents frånvaro vid sjukdom

Skicka din ansökan per post

Använd gärna Uppsala kommuns blankett till din ansökan. Då är det mindre risk att du missar någon av de uppgifter som behövs.

Ladda ner blankett; Ansökan om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom och VAB (PDF, 180 KB)

Vad din ansökan ska innehålla

Alla ansökningar  behöver innehålla vissa uppgifter och bifogade dokument.

Uppgifter som ska finnas med är:

 • vilken assistansanordnare som söker
 • vilket kollektivavtal assistansanordnaren har
 • kontaktuppgifter till assistansanordnaren med namngiven kontaktperson
 • uppgifter om den person som assistansen är utförd hos
 • namn på assistenten/assistenterna som fått sjuklön
 • period för sjuklönekostnaden
 • merkostnad som har uppstått under sjukperioden.

Dokument som ska bifogas är:

 • Uträkning som visar vad merkostnaden uppgått till under sjukperioden/frånvaroperioden.
 • Lönespecifikation för assistent som uppburit sjuklön/varit frånvarande.
 • Signerad sjukfrånvaroanmälan/frånvaroanmälan/tidrapport för assistent som uppburit sjuklön/varit frånvarande. I underlaget ska det framgå vilka dagar och tider assistenten varit sjuk/ej varit närvarande.
 • Signerad tidrapport för assistent som varit vikarie.
 • Schema för assistent som uppburit sjuklön/varit frånvarande.
 • Läkarintyg vid sjukfrånvaro längre än 7 dagar.

För att kommunen ska hantera ansökan krävs det även, förutom underlagen, att assistansanordnaren skickat in en fullmakt underskriven av den assistansberättigade, som intygar att anordnaren har rätt att ansöka om ersättning vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS, samt intyg/avtal på att assistansanordnaren har rätt att motta ersättning för ansökt insats.

Mall för att räkna ut merkostnad

Här kan du ladda ner mallar för att räkna ut den totala merkostnaden.

Mall för beräkning av sjuklön med karensavdrag (XLSX, 68 KB)

Mall för beräkning av sjuklön med karensdag KFO 2023 (XLSX, 68 KB)

Efter beslut

När vi har fattat beslut i ditt ärende skickar vi ett beslutsmeddelande till dig. När du har fått det skickar du en faktura till:

Uppsala kommun
Box 1108
751 40 Uppsala
Referens: 11043

Läs mer om att ansöka om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom eller tillfällig föräldrarpenning (PDF, 97 KB)

Uppdaterad: