Sjuklönekostnad

Nedan hittar du information om hur du ansöker om ekonomisk ersättning vid ordinarie personlig assistents frånvaro.

Varje ansökan ska innehålla:

 • Specificerad uträkning för sjukperioden
 • Lönespecifikation på assistent som uppburit sjuklön
 • Kopia av sjukfrånvaroanmälan/tidrapport och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan på assistent som uppburit sjuklön
 • Schema och tidrapport för den månad som assistent uppburit sjuklön
 • Tidrapport för assistenten som varit vikarie
 • Läkarintyg från 8:e kalenderdagen

Uppsala kommun tillhandhåller en mall för beräkning utav den totala merkostnaden.

Mall för beräkning av sjuklön med karensavdrag (XLSX, 68 KB)

Mall för beräking av sjuklön med karensdag KFO 2023 (XLSX, 68 KB)

Det ska i ansökan framgå följande uppgifter:

 • Vilken assistansanordnare som söker samt vilket kollektivavtal assistansanordnaren tillämpar
 • Kontaktuppgifter till assistansanordnaren med namngiven kontaktperson
 • Uppgifter om den enskilde som assistansen är utförd hos
 • Namn på assistent/assistenterna som uppburit sjuklön
 • Period där sjuklönekostnaden uppstått
 • Merkostnad som har uppstått under sjukperioden

Här kan ni välja att använda Uppsala kommuns blankett för att säkerställa att alla uppgifter finns med.

Blankett; Ansökan om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom och VAB (PDF, 180 KB)

Efter beslut

Efter beviljat beslut skickas ett beslutsmeddelande ut till dig. Efter att du mottagit ditt beslutsmeddelande skickar du en faktura till:

Uppsala kommun
Box 1108
751 40 Uppsala
Referens: 11043

Här hittar du mer information om ansökning utav merkostnader:

Rutin: Ansöka om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom eller tillfällig föräldrarpenning (PDF, 97 KB)

Uppdaterad: