Lyssna på varandra

Att kunna lyssna aktivt är väldigt viktigt när det handlar om god kommunikation. Syftet med den här kommunikationsövningen är därför att gruppmedlemmarna ska lära sig att lyssna på varandra när en gruppmedlem i taget berättar om en sak.

 

Vad lär ni er?

  • Kommunikation
  • Att lyssna aktivt
  • Kroppsspråk

Hur många kan vara med ? 2-12 personer.

Vad behöver ni? Ingen utrustning behövs

Hur lång tid tar det? 25 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger deltagarna instruktioner, ca 10 minuter för själva övningen och 10 minuter för utvärdering.)

 

Gör så här:

  1. Låt gruppmedlemmarna samarbeta två och två.
  2. Välj ett ämne som den ene personen ska prata om i tre minuter. Det kan förslagsvis handla om saker som har med arbetet att göra. Hur fungerar till exempel kommunikationen på arbetsplatsen? Vilka förbättringar kan göras? Det är viktigt att den andre personen lyssnar utan att avbryta.
  3. Sedan ska personen som lyssnat upprepa vad denne hört. Personen har en minut på sig.
  4. Byt roller och börja om från 1.
  5. Avsluta med en gemensam reflektion.

Tips! När ni utvärderar övningen, prata om kroppsspråket hos personen som lyssnade. Hur såg dennes kroppsspråk ut? Lyssnade personen aktivt? Fundera även på hur ni kan använda er av kunskaperna ni fått från den här övningen i ert dagliga arbete.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: