Det lilla paketet i kommunikation och bemötande - medarbetare

Hej medarbetare. Här finns arbetsboken till det lilla paketet om kommunikation. Paketet består av åtta reflektionsträffar som ni kan ha tillsammans på jobbet. Fråga din chef om du vill veta mer.

Reflektionsträffarna ni ska ha kommer handla om kommunikation, bemötande och andra viktiga frågor på er arbetsplats. Någon i ditt arbetslag kommer leda träffarna och tanken är att ni ska kunna diskutera viktiga, och ibland svåra, frågor tillsammans och få hjälp av varandra.

För att utvecklas på sitt jobb behöver man få reflektera tillsammans – då kan man få syn på mycket kunskap och erfarenheter som kollegor har. Det här ska vara ett forum för att ställa frågor, få stöd och hjälp, ta plats och lära sig nytt.

Den här handboken är en plats för dina anteckningar. Använd den gärna under träffarna så kommer du lättare ihåg vad ni pratat om, och det kan också hjälpa dig att utveckla ditt språk (om du t.ex inte har svenska som modersmål). Du behöver inte visa det för någon, men om du vill kan du be om hjälp av en kollega eller din chef med frågor som du tycker är svåra. Hoppas att du hittar glädjen i att skriva och reflektera.


Stort lycka till!

 

Innehåll i arbetsboken

  1. TRÄFF 1: Kommunikationens roll i vårt arbete
  2. TRÄFF 2: Envägs- och tvåvägskommunikationens roll i vårdarbetet
  3. TRÄFF 3: SBAR / Rapport
  4. TRÄFF 4. Telefonsamtal
  5. TRÄFF 5. Tystnadsplikt
  6. TRÄFF 6. Bemötande inom vården
  7. TRÄFF 7. Förståelse för olika kulturer
  8. TRÄFF 8. Skriftlig rapportering och fackspråk, lokala förkortningar och lokala ord
  9. Öva på rapportering
Uppdaterad: