Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för sjuksköterskor

Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för Uppsala kommuns sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår som en del av utbildningen i varje termin genom hela sjuksköterskeprogrammet och här är du som sjuksköterska viktig för att vi ska kunna utbilda för framtidens hälso- och sjukvård. Det kan ibland upplevas som en utmaning att handleda, speciellt i dessa tider. Denna utbildning är tänkt att ge ett stöd till dig som sjuksköterska för att kunna erbjuda en bra lärandemiljö för studenterna när de är hos er.

Två dagars introduktionsutbildning i handledningsmetodik som ger dig verktyg och tydliggör handledningsprocessen. Har du gått utbildning för handledare för mer än 5 år sedan bör du gå denna igen för att repetera.

Tid

Vi återkommer om nya datum.

Plats

Utbildningen ges digitalt. Material att skriva ut och länk till mötesrummet mailas närmare utbildningens start. Du behöver ha dator med kamera och mikrofon. Headset kan användas.

Innehåll

  • Styrdokument inom universitetsutbildning
  • Information om och innehåll i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
  • Handledarrollen
  • Handledningsmodeller
  • Studentcentrerat lärande
  • Återkoppling och reflektion under VFU
  • Lärandemål och bedömningar av student

Fokus kommer vara på de terminer där studenter gör VFU i kommunal hälso- och sjukvård.

Mer information

För mer information, kontakta lena.hedlund2@uppsala.se eller rita.baumgartner-eriksson@uppsala.se.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: