Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Studenten får tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att planera och utföra kliniska färdigheter, träna sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Information till handledande sjuksköterskor

I denna länk hittar ni information från Uppsala universitet som riktar sig till dig som handledande sjuksköterska. Länken/sidan går till plattformen Studium som universitetet använder.

Länk till Studium OBS! Öppna (eller kopiera in) länken i webbläsaren Edge.

Där finner du bland annat VFU-riktlinjer för studenter vid sjuksköterskeprogrammet samt de olika terminernas studiehandledningar.

VFU filmer till handledande sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård på Youtube:

Bedömning av student i sjuksköterskeprogrammet termin 2 och termin 6.

Klinisk övning i sjuksköterskeprogrammet termin 2 och termin 6.

Peer learning i sjuksköterskeprogrammet termin 2 och termin 6.

VFU uppgifter i sjuksköterskeprogrammet termin 2 och termin 6 samt distriktssköterskeprogrammet. 

Information till omsorgspersonal som tar emot sjuksköterskestudenter på VFU

Här finns information om sjuksköterskestudenter som gör VFU i verksamheten. Informationen är sammanställd av Uppsala kommuns huvudhandledare och riktar sig till omsorgspersonalen i mottagande verksamheter

Information till omsorgspersonalen om sjuksköterskestudenter på VFU.

Information till handledande fysioterapeut/sjukgymnast

Här finns information från Uppsala universitet som riktar sig till dig som handledande fysioterapeut/sjukgymnast. Länken nedan går till fysioterapeutprogrammets sida i Studium.

Du finner bland annat VFU-riktlinjer för studenter samt bedömningskriterier och information om handledardagar.

Det finns ytterligare en länk på sidan som riktar sig till dig som handleder studenter i kommunal verksamhet, "Etiska regler för fysioterapeuter", se nedan under "Mer information".

VFU-information från universitetet, fysioterapeutprogrammet

Kalendarium

Länk: Här hittar du terminens planering gällande studenter och handledare.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare VFU

Funktionsmail: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

Sjuksköterskeprogrammen

Hanna Cuevas, telefon 018-727 87 66, e-post: hanna.cuevas@uppsala.se

Jeanette Andersson, telefon 018-727 86 23, e-post: jeanette.andersson@uppsala.se

Catrin Eriksson, telefon 018-727 65 03, e-post: Catrin.Eriksson2@uppsala.se - annat uppdrag VT-23

Fysioterapeutprogrammet

Emma Lundberg, telefon 018-727 56 97, e-post: Emma.Lundberg@uppsala.se 

VFU-samordnare

Funktionsmail: vof.praktiksamordning@uppsala.se

Mara Edling Rivera, telefon 018-727 86 63, e-post: mara.edling-rivera@uppsala.se

Lärare från Uppsala universitet som arbetar del av tjänst inom Uppsala kommun

Klinisk adjunkt, sjuksköterskeprogrammen

Lena Hedlund, telefon 018-727 86 69, e-post: lena.hedlund2@uppsala.se

Klinisk Lektor, sjuksköterskeprogrammen

Cecilia Arving, telefon 018-727 86 97, e-post: cecilia.arving@uppsala.se

Klinisk Lektor, fysioterapeutprogrammet

Elisabeth Anens, telefon 072-999 94 94, e-post: elisabeth.anens@uppsala.se

Handledarutbildning

Universitetets handledarutbildning, 3 hp

Uppsala universitet erbjuder en utbildning i grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn.

Utbildningens omfattning: 3 högskolepoäng.

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Anmäl dig till universitetets handledarutbildning (3 hp) på uu.se

Universitetets handledarutbildning, 7,5 hp

Uppsala universitet erbjuder en utbildning i handledningsmetodik.

Utbildningens omfattning: 7,5 högskolepoäng.

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Anmäl dig till universitetets handledarutbildning (7,5 hp) på uu.se

Utbildningsprogram med VFU

Farmaceutprogrammet på uu.se
Fysioterapeutprogrammet på uu.se
Läkarprogrammet på uu.se
Sjuksköterskeprogrammet på uu.se
Socionomprogrammet på uu.se
Specialistsjuksköterskeprogrammet på uu.se

VFU erbjuds i samband med följande universitetskurser/program

Sjuksköterskeprogrammet

 • Hälsa och förebyggande hälsa, termin 2
 • Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning, termin 5
 • Komplexa vårdsituationer, termin 6

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot distriktssköterska

 • Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot diabetesvård

 • Diabetes och äldre

Specialistsköterskeprogrammet inriktning mot psykiatrisk vård

 • Omvårdnad vid komplex psykisk ohälsa och sjukdom I och 2. 7.5 hp

Fysioterapeutprogrammet

 • Akuta- och subakuta tillstånd, termin 3
 • Rehabilitering och habilitering, termin 4
 • Valbar VFU, termin 6

Vid övriga program

 • Termin 8 vid Farmaceutprogrammet
  Termin 5 vid Socionomprogrammet
   

Mer information

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning på swenurse.se

Etiska regler för fysioterapeuter

Enheten för kompetensutveckling

Kvalitetskriterier för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom sjuksköterskeprogrammen röntgensjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet (PDF, 141 KB)

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: