Kvalitetsregister

Uppsala kommuns utförare av vård och omsorg använder och registrerar i tre kvalitetsregister: Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret.

För att få hjälp kring registerfrågor kontaktas respektive kvalitetsregister. Kontaktuppgifter hittar ni på registrens hemsidor.

Senior alert

Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet.

Senior Alert

Svenska palliativregistret

Ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.

Svenska palliativregistret

BPSD-registret

Ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom.

BPSD-registret

Uppdaterad: