Svenska palliativregistret

Ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.

Syfte

Förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.

Användning och inloggning

Varje verksamhet som har avtal med Uppsala kommun är skyldig att använda Svenska palliativregistret. Efter ett dödsfall registrerar verksamheten, oftast en sjuksköterska i samråd med läkare och vårdpersonal, hur personens sista tid i livet varit. Tidigare har respektive verksamhet haft en gemensam inloggning gällande för hela verksamheten men nu är inloggningen personlig med Siths-kort.

Om du saknar behörighet kan du skicka ett mail till info@palliativ.se med personnummer, HSA-id och skriva var du önskar ha behörighet så ordnar registret inloggningen till dig. Registret har uppdaterat sin inloggningssida och då rensat bland verksamheter och tillhörigheter. Detta kan ha påverkat era behörigheter. Om du inte kommer in med ditt Siths-kort skickar du mail till info@palliativ.se så får du hjälp.

Statistik

Registreringarna samlar information för att förbättra vården i livets slut och omhändertagandet inom den egna verksamheten och varje verksamhet ansvarar för att titta på sin egen statistik. Statistiken för er verksamhet hittar du om du loggar in och sedan väljer statistik- kvalitetsindikatorer- resultat palliativ vård i livets slut fr.o.m. 2011-01-01. Du får fram ett s.k. spindeldiagram som visar kvalitetsindikatorer såsom smärtskattning, munhälsa och lindring för olika symptom under personens sista levnadsvecka. Om antalet registrerade dödsfall är färre än 10 syns inget diagram, välj då att utöka tidsintervallet. För att utöka tidsintervallet gå in under redigera-urval och välj utöka perioden. Observera att palliativregistret räknar kvartal.

Utbildning

För närvarande ges inga utbildningar i att använda det Palliativa registret.

Webbplats

Svenska palliativregistrets webbplats palliativ.se

Uppdaterad: