Handledarutbildningar i Vård- och omsorgscollege Uppsala län

 Bilaga 1. Handledarutbildningar i Vård- och omsorgscollege Uppsala län

Steg 1

Ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning (apl), praktikanter samt introducera nyanställda

Tidsåtgång: 2–3 dagar. Obligatorisk närvaro.

Förkunskaper: Skolverkets webbutbildningar för handledare. Godkänd utbildning till undersköterska. Genomförd utbildning ger intyg.

Innehåll

 • Om Vård- och omsorgscollege
 • Rollen som handledare och pedagog
 • Kommunikation, reflektion och konflikthantering
 • Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling
 • Gymnasieutbildningar och yrkesintroduktionsanställningar
 • Bedömning och utvärdering

Steg 2

Ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA-handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH)

Tidsåtgång: 2–3 dagar. Obligatorisk närvaro.

Förkunskaper: Skolverkets webbutbildningar för handledare samt slutförd steg 1-utbildning.
Genomförd utbildning ger intyg.

Innehåll

 • Kvalitetsarbete
 • Lärling- Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet
 • Valideringshandledare
 • Yrkeshögskoleutbildningar
 • Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling
 • Bedömning och utvärdering

Inbjudan

Utbildningsanordnarna sänder ut inbjudan inför varje specifik utbildningsomgång

Utbildningsanordnare som arrangerar handledarutbildning

Heby/Knivsta/Uppsala

 • Lundellska skolan (november)
 • Utbildnings- och jobbcenter Boländerna (februari/mars)
 • KUI (maj)
 • Sjögrenska gymnasiet, Cultus gymnasieskola och Yrkesgymnasiet samverkar (fast tidpunkt saknas)

Håbo/Enköping

 • Westerlundska gymnasiet (februari/mars)

Tierp

 • Högbergsskolan gymnasium och vuxenutbildning (på avrop)

Östhammar

 • Bruksgymnasiet i Gimo (oktober/november)

Faktagranskare
Mara Edling Rivera

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: