Ersättning

För att Uppsala kommun ska ersätta kostnader för personlig assistans behöver du som utförare skicka in faktura, tidrapporter och sanningsförsäkran varje månad.

Blankett: Sanningsförsäkran utförd personlig assistans (PDF, 90 KB)

Uppsala kommun har två olika ersättningsnivåer. För den som är beviljad ersättning för personlig assistans utgår en ersättning om 293 kr per timme under 2024. För den som har ett beslut om ersättning för personlig assistans under hela dygnsvilan (aktiv tid eller väntetid) utgår en ersättning på 323 kr per timme.

För att utbetalning av den högre ersättningen krävs att den beviljade tiden under dygnsvilan utförs enligt beslut.

Schablonersättning 2023 (PDF, 582 KB)

Schablonersättning 2024 (PDF, 429 KB)

Om ersättningen inte täcker uppkomna kostnader så kan man ansökan om en högre timersättning.

Blankett: Ansökan om högre skälig ersättning för personlig assistans enligt lss (PDF, 131 KB)

Kommunen betalar ingen ersättning för utförd personlig assistans som överstiger beviljade timmar, eller som utförts i strid med arbetstidslagen. Utförandet behöver ske enligt det beslut som brukaren har fått om personlig assistans. Kommunen betalar inte ut ersättning för timmar som inte följer det beslutet och kommer att bestrida felaktiga fakturor.

Om behovet av personlig assistans förändras ska du som utförare eller brukaren omgående kontakta biståndshandläggaren.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som kommunen redan betalat ut ersättning för, ska summan betalas tillbaka till kommunen så snart som möjligt.

Om vi upptäcker brister hos utföraren av personlig assistans gör vi en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 15 § 11 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunen utreder arbetsförmåga hos alla assistenter som är över 75 år.

Här finner du mer information om ersättning:

Ersättning för personlig assistans (PDF, 71 KB)

Uppdaterad: