Symfoni

Symfoni är Region Uppsalas it-system för tandvårdsstöd. I Symfoni för utfärdare registreras tandvårdsstödsintyg.

Utfärdare av tandvårdsstöd

Alla hemvårdsutförare ska, enligt avtal med Uppsala kommun, utse personer som utfärdare av tandvårdsstödsintyg. För personer med funktionsnedsättning är det biståndshandläggarna som är utfärdare.

De som blir utsedda utbildas av Region Uppsala. Efter godkänd utbildning ska de identifiera de brukare som är berättigade till tandvårdsstöd och utfärda tandvårdsintyg via Symfoni för utfärdare.

Så går det till

Efter bedömning skickar utfärdaren in underlag för tandvårdsstödsintyget till Region Uppsala. Region Uppsala skickar sedan ett kort till den berättigade. Kortet är en värdehandling och berättigar till högkostnadsskydd på samma sätt som allmänt högkostnadsskydd vid annan hälso- och sjukvård.

I Symfoni administreras också uppgifter om särskilda boenden, hemvårdsområden och personer som har rätt att utfärda tandvårdsstödsintyg.

Kräver SITHS-kort för inloggning

Symfoni för utfärdare uppfyller nationella krav på säkerhet och kräver SITHS-kort för inloggning. Hur du går till väga för att få ett SITHS-kort eller ansöka om ett för din personals räkning kan du läsa om på sidan om SITHS-kort.

Ägs av Region Uppsala

Symfoni för utfärdare ägs av Region Uppsala som också svarar för användarsupport och utveckling av systemet.

Tandvårdsstöd riktad till brukare, finns på Region Uppsalas webbplats.

Tandvårdsstöd, riktad till personal, finns på Region Uppsalas webbplats.

Logga in i Symfoni

Inloggningslänk Symfoni

Formulär för ärenden i Symfoni

Formulär för att anmäla ny, ändra befintlig eller avsluta utfärdarbehörighet i Symfoni.

Läs mer om Formulär för ärenden i Symfoni

Arbeta i Symfoni

Information om hur du arbetar i Symfoni.

Läs mer om Arbeta i Symfoni

Driftinformation IT-system

Uppdaterad: