Arbeta i Symfoni

Här finns i formation om hur du arbetar i Symfoni.

Ny utfärdare och flytt eller avslut av utfärdare

Anmälan av ny utfärdare, upphörande av rätt att utfärda eller medarbetare som byter enhet gör du som chef i ett speciellt formulär.

Formulär för ärenden i Symfoni

Registrering av tandvårdsintyg

Tandvårdsstödsintyg registreras under "Boendeuppgift" med verksamhetens hemvårdsområde som boendeenhet. Utfärdare på samma boendeenhet, hemvård eller särskilt boende, kan se alla tandvårdsstödsintyg som registrerats i boendeenheten. Det är därför viktigt att uppdatera tandvårdsstödsintygen i Symfoni under: "Skapa nytt, ändra eller skapa kopia på tandvårdsintyg"

För nyinflyttad till särskilt boende

Makulera giltigt tandvårdsstödsintyg när en person flyttar till särskilt boende och utfärda ett nytt. Intyget makuleras i Symfoni. På sidan för Sök tandvårdsintyg finns en knapp Makulera intyg > Utfärda därefter ett nytt intyg.

Kom ihåg att lämna ut blanketten erbjudande om munhälsobedömning. Den påskrivna blanketten är samtidigt ett medgivande till informationsöverföring och ska behållas på verksamheten.

Det går inte att ändra kategori, från N4 till N1, genom att uppdatera patient.

Uppdaterad: