Det lilla paketet i kommunikation och bemötande - handledare

Till dig som ska leda reflektionsträffarna om kommunikation.

Syftet med de här reflektionsträffarna är att ni som grupp ska få tid att träffas tillsammans och prata om frågor som är viktiga i det vardagliga jobbet. För att utvecklas på sitt jobb behöver man få reflektera tillsammans – då kan man få syn på mycket kunskap och erfarenheter som kollegor har. Det här ska vara ett forum för att diskutera, utbyta erfarenheter, ställa frågor, få stöd och hjälp, ta plats och lära sig nytt.

Ett viktigt syfte med reflektionsträffarna är därför att alla får komma till tals och att alla lyssnar på varandra – även den som har mindre erfarenhet eller är ny på jobbet.

Du som leder reflektionsträffen behöver inte ha svar på alla frågor, utan kör ni fast kan ni anteckna frågan och ta den till chefen.


Du som leder reflektionsträffen ska lätt kunna följa instruktionerna i häftet. Läs igenom instruktionen inför den aktuella träffen.

Till träff 2 och 5 kommer du behöva kopiera upp material (se bilaga 1 och 2).

I instruktionerna står det om ni ska diskutera i helgrupp, par eller reflektera enskilt. Poängen med det är att alla ska komma till tals, så vi rekommenderar att ni följer anvisningarna.


Stort lycka till!

 

Innehåll

  1. TRÄFF 1: Kommunikationens roll i vårt arbete
  2. TRÄFF 2: Envägs- och tvåvägskommunikationens roll i vårdarbetet
  3. TRÄFF 3: SBAR / Rapport
  4. TRÄFF 4. Telefonsamtal
  5. TRÄFF 5. Tystnadsplikt
  6. TRÄFF 6. Bemötande inom vården
  7. TRÄFF 7. Förståelse för olika kulturer
  8. TRÄFF 8. Skriftlig rapportering och fackspråk, lokala förkortningar och lokala ord
  9. Bilaga 1 - Övning i envägs – och tvåvägskommunikation
  10. Bilaga 2 - Olika övningsexempel kopplade till sekretess och tystnadsplikt.

 

Uppdaterad: