TRÄFF 1: Kommunikationens roll i vårt arbete

Tidsåtgång: ca 60 minuter

Gör såhär: Titta på film gemensamt, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

 1. Hälsa välkommen till alla.
 2. Presentationsrunda – namn och hur länge man har jobbat (10 minuter)
 3. Kolla på det här klippet (4 minuter)
  Liten film om kommunikation (källa: Hjärna tillsammans)
  https://www.youtube.com/watch?v=vFiEJtXZ_zg
 4. Diskussionsfrågor (i mindre grupper):
  a) Vilken roll spelar språket/kommunikationen inom vården? (10 minuter)
  Skriv några exempel på post-its och lämna till samtalsledaren.

  b) Har du ett exempel på en situation där språket har orsakat ett missförstånd eller ett problem? (10 minuter)
  Skriv några exempel på post-its och lämna till samtalsledaren.

  c) Sammanfatta det viktigaste från er diskussion för resten av gruppen. (10 minuter för alla grupper)

 5. Gör en runda där alla får svara på frågan: Vad tar du med dig från dagens samtal? (10 minuter)
 6. Avsluta med att tacka alla för samtalet.

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: