LMO - besök visas inte

Uppdatering 2022-02-18: Leverantörerna har gjort en rättning i systemen och nu ska besök och arbetspass komma in som de ska från LMO till Phoniro. Om ni upplever problem kontakta IT-supporten.

Uppdatering 2022-02-09: Det är fortfarande vissa problem att se besök som registrerats med LMO-appen i Phoniro. Leverantörerna arbetar på en rättning.

Uppdatering 2022-02-03: Leverantörerna har gjort en rättning som gör att besöken nu kommer in i Phoniro från LMO.
Ni kan gå igenom och godkänna de arbetspass ni nu fått in i systemet. Det behöver vara klart senast den 9 februari kl. 17.00 då vi stänger för godkännande av tid utförd i januari

Uppdatering 2022-01-24: Felet har återuppstått, leverantör kontaktad.

Uppdatering 2022-01-20: Arbetspass och besök kommer nu över från Phoniro till Lifecare

2022-01-19: Just nu visas inte de besök som registreras i LMO-appen i Phoniro Care. Besök som registrerats i appen efter ca kl.17.00 igår visas inte. Redigera inga arbetspass eller nya besök för den perioden medan felsökningen pågår.

Leverantör är kontaktad och felsökning pågår.

19 januari 2022