TRÄFF 2: Envägs- och tvåvägskommunikationens roll i vårdarbetet

Arbetsboken - TRÄFF 2

Tidsåtgång: ca 60 minuter

Gör såhär:Gör en övning i par, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

Träffen inleds med att ni kollar på ett klipp, ”Liten film om kommunikation” (källa: Hjärna tillsammans) och sen diskuterar de här frågorna.

 1. Vad lärde du dig av övningen? Var den lätt eller svår?


                           

   
 2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med envägskommunikation?

   
 3. Vilka fördelar och nackdelar finns det med tvåvägskommunikation?

   
 4. Hur kan du koppla ihop övningen i envägs- och tvåvägskommunikation med ditt arbete? Kom på 4 exempel

  1. 

  2. 

  3. 

  4.

 5. Inom vården finns ett kommunikationssätt som heter Closed loop communication (kommunikation för att sluta cirkeln). Det centrala då är att all kommunikation är tvåvägskommunikation. Man ska alltid tala om vad man har förstått, vad som ska göras och vad som är gjort. Se följande exempel:
   - ”Åsa, kan du larma akutteamet?
   - Jag larmar!
  Åsa återkommer in i rummet:
   - Akutteamet är larmat.
   - Bra, tack. ”
  (Källa: Vårdhandboken)

  Skapa ett eget exempel på en vardaglig situation där ni kan använda closed loop-tekniken? Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med det här arbetssättet? Skiljer det här sig från hur ni jobbar idag?

   
 6. Vad var det mest intressanta i de andras redovisningar?

   
 7. Vad tar du med dig från dagens träff?

   


 8. Reflektionsfråga att svara på efter träffen: Prova att använda closed loop i ditt arbete. Känns det naturligt, eller svårt?
 

 

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: