Lifecare/Procapita IFO, VoO och Färdtjänst servicefönster 2 november

Lifecare/Procapita VoO, IFO och färdtjänst kommer att vara stängt för planerad uppgradering onsdagen den 2 november kl. 22.00-01.59 ca.

Under tiden en uppgradering pågår ska ni inte arbeta i systemet. Verksamhetens egna driftstoppsrutiner gäller under pågående servicefönster.
Spara ditt arbete och logga ut i god tid före kl. 22.00. Registrerat arbete, både i Lifecare, Procapita och LMO, efter kl.22.00 riskerar att förloras.
Vi kan tyvärr inte påverka vilka tider systemet stängs då dessa styrs i aktuellt avtal med leverantören.

24 oktober 2022