Ansökan om studier på betald arbetstid för sjuksköterskor 2023

Genom statliga bidrag kan vårdens medarbetare vidareutbilda sig på betald arbetstid. Bidraget ersätter deras lön under 2023 så att verksamheten kan ta in en vikarie. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller.

Denna sida innehåller enbart information om studier på betald arbetstid för sjuksköterskor.

(Här finns mer information om stöd för omvårdnadspersonal)

 

Ansökan om studier på betald arbetstid

Ett statligt bidrag kan sökas för att täcka kostnader för den studerandes lön upp till 20 % under 2023. 

När sjuksköterskan har beviljats plats på en specialistutbildning ska chefen skicka in en ansökan om ett statligt bidrag. Innan du ansöker om bidrag ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av erbjudandet. Ansökan ska kompletteras med ett antagningsbesked.

Läs mer under utbildningar som omfattas av erbjudandet nedan

 

Ansökan är viktig av flera skäl

 • Du behöver få din ansökan godkänd för att få bidraget
  Ansökan är det sätt som du som chef kan få godkänt för att din medarbetare får ett bidrag för studier på arbetstid via medel från God och nära vård. Utan en godkänd ansökan är ni inte garanterade ersättning. 

 • Ändring av studietakt eller avhopp från utbildning
  Det är viktigt att medarbetare/chefer snabbt meddelar oss om det blir förändringar i hur de ansökta medlen kommer att nyttjas. Om din medarbetare hoppar av eller ändrar andelen hen är studieledig ska ändringen snarast meddelas oss via e-post: vof.kompetensutveckling@uppsala.se

 

Så här ansöker du:

Du ansöker genom att fylla i det här formuläret: Ansökningsformulär

Ansökan behöver också kompletteras med ett antagningsbesked. Antagningsbeskedet skickar du till: Mara Edling Rivera, Mara.EdlingRivera@uppsala.se

 

Fakturering för studier på betald arbetstid - gäller enbart privat regi

Hur får min medarbetare ersättning för studier på betald arbetstid?

Medarbetare som är studielediga på arbetstid kan få upp till 20 % av lönen ersatt av medel från God och nära vård. Du som chef kan fakturera kommunen för den tid dina medarbetare studerar. Innan du fakturerar ska du ha fått din ansökan godkänd.

Regler för ersättning

Medarbetaren ska schemaläggas vardagar kl 8.00-17.00, eftersom inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid utgår.   

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro och all annan frånvaro under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Fakturauppgifter

Fakturan ska märkas med:

 • referensnr 1119
 • projektnr 100 26 89 

Fakturan skickas till: Uppsala kommun, Box 1023, 751 40 UPPSALA.

På fakturan ska beloppen specificeras per medarbetare och tidsperiod. Det betyder att varje medarbetare (initialer räcker) och debiterat månadsbelopp ska kunna utläsas tydligt från fakturan. T ex:

AB september 1 300 kr
AB oktober 1 400 kr
BC september 4 230 kr
BC oktober 3 267 kr

Inget annat ska debiteras, schabloner accepteras ej.

 

Målgrupp

Det är enbart sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska som omfattas av erbjudandet. Erbjudandet gäller för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.

 

Utbildningar som omfattades av erbjudandet om att studera på betald arbetstid

Vilken typ av studier som gäller styrs av satsningen inom God och nära vård. För att söka efter utbildningar, se www.antagning.se.

Nedan följer Uppsala kommuns prioriterade områden för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor:

 • Demensvård
 • Distriktssköterska
 • Palliativ vård
 • Psykiatrisk vård
 • Vård i hemmet
 • Vård av äldre

 

Prioritering 

Ansvarig handläggare utgår från ledningsbeslut inom berörd förvaltning när hen bedömer vilka ansökningar som beviljas ersättning för studier på betald arbetstid. Handläggaren tar också hänsyn till antalet ansökningar och tillgängliga ekonomiska resurser.

Prioriteringsordning

 1. Sjuksköterskor som under 2022/2023 fortsätter en påbörjad specialistutbildning med beviljade medel. 
 2. Sjuksköterskor som påbörjar en specialistutbildning under 2023.

 

Överenskommelse om studier på betald arbetstid (VOF-BL551 01)

Kommunen har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Denna överenskommelse är frivillig och berör främst egenregin. Länk till Kvalitetsledningssystemets blanketter. (Du behöver scrolla ner till slutet av sidan för att hitta "Överenskommelse om studier på betald arbetstid, VOF-BL551 01".)

 

Överenskommelsen God och nära vård

Tillgång till specialistutbildade sjuksköterskor är en viktig faktor för att möta kompetensbehovet inom framtidens sjukvård och behovet är väldigt stort. Regeringen satsar därför extra på vidareutbildning för sjuksköterskor under 2020–2023. Läs gärna mer om överenskommelsen på SKRs hemsida

Insatser som kommunerna ska genomföra

För att få ta del av medlen ska kommunerna genomföra insatser som syftar till att stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där de nationella behoven är stora. Vidare ska medlen användas på ett sätt som syftar till att fler sjuksköterskor kombinerar studier med arbete.

 

Mer information om studier på arbetstid

Vänd dig till din chef om du har frågor om möjligheten att studera på arbetstid.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Mara Edling Rivera, Mara.EdlingRivera@uppsala.se

 

Faktagranskare

Mara Edling Rivera

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: