Studier på betald arbetstid för sjuksköterskor inom Uppsala kommun 2022

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått möjlighet att erbjuda sjuksköterskor att studera med timlön på arbetstid med hjälp av medel från god och nära vård. Med timlön avses lönen kl 8.00-17.00 vardagar. I timlön ingår inte ersättning för förskjuten eller obekväm arbetstid.

Denna sida innehåller enbart information om studier på arbetstid för sjuksköterskor. Läs mer här om studielön från Äldreomsorgslyftet (gäller enbart omvårdnadspersonal).

Ansökan om studielön 

Utbildningar som omfattas av erbjudandet om studielön

Prioriteringar

Överenskommelse om studier på betald arbetstid (VOF-BL551 01) (DOCX, 384 KB)

 

Ansökan om studielön

Ett ekonomiskt stöd (studielön) kan sökas för att täcka kostnader för den studerandes lön upp till 20 procent. Erbjudandet gäller så länge medlen räcker. 

När sjuksköterskan har beviljats plats på en specialistutbildning ska chefen fylla i ansökan. Ansökan behöver kompletteras med ett antagningsbesked.

Ansökan om ekonomiskt stöd till specialistutbildning för sjuksköterskor

Sjuksköterskor som omfattas av erbjudandet 2022

Erbjudandet gäller för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som: 

 • fortsätter en påbörjad specialistutbildning med beviljade medel. 
 • påbörjar en specialistutbildning under våren 2022.
 • påbörjar en specialistutbildning under hösten 2022. (Mer information till dem som påbörjar studier i höst kommer efter sommaren) 

Utbildningar som omfattas av erbjudandet om studielön

Vilken typ av studier som gäller styrs av satsningen inom god och nära vård. För att söka efter utbildningar, se www.antagning.se.

Nedan följer Uppsala kommuns prioriterade områden för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård under 2022.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor:

 • Distriktssköterska
 • Palliativ vård
 • Psykiatrisk vård
 • Vård i hemmet
 • Äldre

Observera att det kan finnas restplatser att söka till specialistsjuksköterskeutbildningar.

Prioritering 

Vår arbetsgrupp för studier inom satsningen god och nära vård bedömer vilka ansökningar som beviljas ekonomiskt stöd. Vi gör bedömningen utifrån antalet ansökningar och tillgängliga ekonomiska resurser.

Prioriteringsordning

 1. Sjuksköterskor som under 2022 fortsätter en påbörjad en specialistutbildning med beviljade medel. 
 2. Sjuksköterskor som påbörjar en specialistutbildning under våren 2022.
 3. Sjuksköterskor pbörjar en specialistutbildning under hösten 2022. (Mer information till dem som påbörjar studier i höst kommer efter sommaren).

 

Mer information om studier på arbetstid

Har du frågor om möjligheten att studera på arbetstid, vänd dig i första hand till din chef.

För ytterligare frågor, var vänlig kontakta petra.fogelberg-alm@uppsala.se.

Faktagranskare
Carina Ahlstedt
carina@ahlstedt@uppsala.se

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: