Ansökan om studier på betald arbetstid (sjuksköterskor) inom Uppsala kommun 2022

Uppsala kommun erbjuder nu sjuksköterskor att studera med timlön på arbetstid. Med timlön avses lönen kl 8.00-17.00 vardagar. I timlön ingår inte ersättning för förskjuten eller obekväm arbetstid.

Denna sida innehåller enbart information om studier på betald arbetstid för sjuksköterskor. Läs mer här om studielön från Äldreomsorgslyftet (gäller enbart omvårdnadspersonal).

Hittar du inte det du söker, var vänlig kontakta petra.fogelberg-alm@uppsala.se.

Ansökan om studier på betald arbetstid

Ett ekonomiskt stöd kan sökas för att täcka kostnader för den studerandes lön upp till 20 procent. Erbjudandet gäller så länge medlen räcker. 

När sjuksköterskan har beviljats plats på en specialistutbildning ska chefen fylla i ansökan. Innan du fyller i ansökan ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av erbjudandet. Läs mer under utbildningar som omfattas av erbjudandet nedan. Ansökan behöver kompletteras med ett antagningsbesked.

Ansökan är viktig av flera skäl

 • Medarbetare som har fått plats på en utbildning
  Ansökan är det sätt du som chef kan få OK på att din medarbetare får ersättning för studier på arbetstid via medel från God och nära vård. Utan en godkänd ansökan är ni inte garanterade ersättning. 

 • Ändring av studietakt eller avhopp från utbildning
  Det är viktigt att medarbetare/chefer snabbt meddelar om det blir förändringar i hur de ansökta medlen kommer att nyttjas. Om din medarbetare hoppar av eller ändrar andelen hen är studieledig ska ändringen snarast meddelas via ansökningsformuläret.

Ansökan om ersättning för studier (specialistutbildning för sjuksköterskor) på betald arbetstid

Fakturering för studier på betald arbetstid - gäller enbart privat regi

Hur får min medarbetare ersättning för studier på betald arbetstid?

Medarbetare som är studielediga på arbetstid kan få upp till 20 % av lönen ersatt av medel från God och nära vård. Du som chef kan fakturera kommunen för den tid dina medarbetare studerar. Innan du fakturerar ska du ha fått din ansökan godkänd.

Regler för ersättning

Medarbetaren ska schemaläggas vardagar kl 8.00-17.00, eftersom inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid utgår.   

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro eller (annan frånvaro) under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Fakturauppgifter

Fakturan ska märkas med:

 • ansvarsnummer
 • verksamhetskod 
 • projektkod 1002689 (OSN) eller 6912 (ÄLN)
 • ansvar 1119 (statsbidrag från God och nära vård)

Fakturan skickas till:
Uppsala kommun
Box 1023

751 40 UPPSALA.

På fakturan ska beloppen specificeras per medarbetare och tidsperiod. Det betyder att varje medarbetare (initialer räcker) och debiterat månadsbelopp ska kunna utläsas tydligt från fakturan. T ex:

AB september 1 300 kr
AB oktober 1 400 kr
BC september 4 230 kr
BC oktober 3 267 kr

Inget annat ska debiteras, schabloner accepteras ej.

Inför 2023

Det är ännu inte helt bestämt vad som gäller för legitimerad personals möjligheter att studera på betald arbetstid inför 2023, men information kommer att publiceras här när det är klart. Vi uppmanar alla som vill läsa till specialistsjuksköterska att ansöka.

 

Målgrupp

Det är enbart sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska som omfattas av erbjudandet 2022.

Erbjudandet gäller för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som: 

 • fortsätter en påbörjad specialistutbildning med beviljade medel. 
 • påbörjar en specialistutbildning under våren 2022.
 • påbörjar en specialistutbildning under hösten 2022. (Mer information till dem som påbörjar studier i höst kommer under augusti månad) 

 

Utbildningar som omfattas av erbjudandet om att studera på betald arbetstid under 2022

Vilken typ av studier som gäller styrs av satsningen inom god och nära vård. För att söka efter utbildningar, se www.antagning.se.

Nedan följer Uppsala kommuns prioriterade områden för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård under 2022.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor:

 • Distriktssköterska
 • Palliativ vård
 • Psykiatrisk vård
 • Vård i hemmet
 • Äldre

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för vårens utbildningar var den 15 september 2022. Observera att det kan finnas restplatser att söka till specialistsjuksköterskeutbildningar. För kurser med lediga platser öppnas för sen anmälan i december. Läs mer om sen anmälan på Uppsala universitets hemsida.

 

Prioritering 

Ansvarig handläggare utgår från ledningsbeslut inom berörd förvaltning när hen bedömer vilka ansökningar som beviljas ersättning för studier på betald arbetstid. Handläggaren tar också hänsyn till antalet ansökningar och tillgängliga ekonomiska resurser.

 

Prioriteringsordning

 1. Sjuksköterskor som under 2022 fortsätter en påbörjad en specialistutbildning med beviljade medel. 
 2. Sjuksköterskor som påbörjar en specialistutbildning under våren 2022.
 3. Sjuksköterskor som påbörjar en specialistutbildning under hösten 2022. (Mer information till dem som påbörjar studier i höst kommer efter sommaren).

Överenskommelse om studier på betald arbetstid (VOF-BL551 01)

Kommunen har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Denna överenskommelse är frivillig och berör främst egenregin. Länk till Kvalitetsledningssystemets blanketter. (Du behöver scrolla ner till slutet av sidan för att hitta "Överenskommelse om studier på betald arbetstid, VOF-BL551 01".)

Överenskommelsen god och nära vård

Tillgång till specialistutbildade sjuksköterskor är en viktig faktor för att möta kompetensbehovet inom framtidens sjukvård och behovet är väldigt stort. Ett sätt att stimulera medarbetarna inom hälso- och sjukvården till kompetensutveckling och att stärkas och utvecklas i sina yrkesroller är att arbeta med olika former av incitament. Regeringen satsar därför 400 miljoner kronor per år på vidareutbildning för sjuksköterskor. Satsningen har en tillfällig förstärkning om 100 miljoner kronor årligen mellan 2020–2023. Av dessa pengar avsätts 100 miljoner kronor till kommunerna under 2022. Läs gärna mer om överenskommelsen på SKRs hemsida

Insatser som kommunerna ska genomföra

För att få ta del av medlen 2022 ska kommunerna genomföra insatser som syftar till att stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska, inom områden där de nationella behoven är stora eller inom prioriterade områden utifrån hälso- och sjukvårdens behov och omställning till nära vård. Vidare ska medlen, utöver de resurser kommuner redan själva förfogar över, användas på ett sätt som syftar till att fler sjuksköterskor kombinerar studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

 

Mer information om studier på arbetstid

Har du frågor om möjligheten att studera på arbetstid, vänd dig i första hand till din chef.

För ytterligare frågor, var vänlig kontakta petra.fogelberg-alm@uppsala.se.

Faktagranskare
Carina Ahlstedt
carina@ahlstedt@uppsala.se

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: