Phoniro Care

Phoniro Care är ett tids- och nyckelhanteringssystem för dig som är utförare inom hemvård.

Du registrerar tiden som du utför tjänster enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen i Phoniro Care. Det innebär att all personal som utför tjänster hos en kund ska registrera tiden när de är hos kunden.

Nyckelhantering sker genom att det på dörrlåset placeras ett Phonirolås som kan öppnas med hjälp av en speciellt kodad mobiltelefon. De kunder som har omvårdnadsinsatser eller trygghetslarm ska ha ett Phoniroslås monterat.

Logga in i Phoniro Care

Logga in i Phoniro Care

Underhåll och service (servicefönster)

Servicefönstren används vid behov och innebär då begränsningar vid användning av systemet. Under tiden som det är ett servicefönster kan det vara störningar i systemet och ni bör undvika att arbeta i systemet under dessa tidpunkter då ert arbete kan gå förlorat.

Aktuella stängningsdatum 2022:

Nedanstående datum och tider stängs Phoniro Care för godkännande av utförd tid. Efter detta datum är det inte möjligt att göra registreringar eller justeringar av den utförda tiden. Utförd tid som är godkänd blir låst och överförs till Lifecare 96 timmar efter godkännandet, tiden visas då i Hypergene. Efter detta går det inte att låsa upp och göra justeringar i det aktuella besöket. 


Juni 8:e kl. 17.00 
Juli 6:e kl 08.00
Augusti 5:e kl.17.00 
September 5:e kl.17.00 
Oktober 5:e kl.17.00
November 4:e kl.17.00 
December 5:e kl.17.00

Uppdaterad: