Phoniro Care

Phoniro Care är ett tids- och nyckelhanteringssystem för dig som är utförare inom hemvård.

Du registrerar tiden som du utför tjänster enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen i Phoniro Care. Det innebär att all personal som utför tjänster hos en brukare ska registrera tiden när de är hos kunden.

Nyckelhantering sker genom att det på dörrlåset placeras ett Phonirolås som kan öppnas med hjälp av en speciellt kodad mobiltelefon. Brukare som har omvårdnadsinsatser eller trygghetslarm ska ha ett Phoniroslås monterat.

Logga in i Phoniro Care

Logga in i Phoniro Care

Registrering av utförd tid

Phoniro Care stängs för godkännande av utförd tid den 5:e i efterföljande månad. Efter detta datum är det inte möjligt att göra registreringar eller justeringar av den utförda tiden. Utförd tid som är godkänd blir låst och överförs till Lifecare 96 timmar efter godkännandet, tiden visas då i Hypergene. Efter detta går det inte att låsa upp och göra justeringar i det aktuella besöket. 

Stängningsdatum är alltid kl 17.00 den 5:e i månaden efter med undantag för när den 5:e inträffar på lördag. söndag eller annan helgdag. Undantagen för 2024 är 4/1, 7/5 och 4/10,

Rutiner, processer, blanketter och manualer

Information om Phoniro Care och de rutiner och processer som ska följas.

Läs mer om Rutiner, processer, blanketter och manualer

Support och felanmälan

Information om hur du får support och hur du felanmäler.

Läs mer om Support och felanmälan

Driftinformation IT-system

Uppdaterad: