NPÖ - uppgradering 10 mars

Tid:
Torsdag 10 mars 2022 kl.08:00 - 14:00

Anledning:
Driftsättning av ny version, NPÖ 4.1

Innehåll:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

3 mars 2022