Hypergene uppföljning hemtjänst driftstörning 14/12

Just nu är det driftstörning i Hypergene hemtjänstuppföljning som medför att vissa användaren inte ser någon information.

Felsökning pågår, leverantör är kontaktad.

14 december 2021