Korttidstillsyn för barn och unga

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Läs mer om Omsorgsdebitering

Arkivering

Styrdokument för dig som arbetar på en verksamhet där det tydligt står i avtalet att verksamheten ska lämna handlingar till Omsorgsnämnden.

Läs mer om Arkivering

Styrdokument funktionsnedsättning

Styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Styrdokument funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter

Här hittar du mer information om hur vi arbetar i Uppsala kommun

Läs mer om Mänskliga rättigheter

Anhörigstöd

Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som bor i Uppsala och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.

Läs mer om Anhörigstöd

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Uppdaterad: