Forskning och kompetensutveckling

För att kunna ge en högkvalitativ och evidensbaserad omsorg till personer med funktionsnedsättning och äldre i Uppsala kommun behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Ett sätt för personalen att utveckla sin kompetens är att ta del av forskningsresultat via vetenskapliga publikationer, föreläsningar/seminarier och sammanställningar som produceras på olika kunskapscentra. Här nedan listas länkar till publikationer, databaser samt forsknings- och kunskapscentra.

Vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter deltar i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten och bidra till forskning. Vi tar gärna emot idéer till forskningsprojekt och studentuppsatser från dig som arbetar i kommunen. Kontakta oss via länkarna nedan.

Har du tips på länkar som borde finnas med, var vänlig mejla informationen till vof.kompetensutveckling@uppsala.se

Här hittar du länkar till forsknings- och kunskapscentra, en ingång för dig som vill skriva uppsats eller forska inom vård och omsorg, samt länkar till vetenskapliga publikationer och databaser inom vård- och omsorgsområdet. Det finns även länkar till relevanta nyhetsbrev.

 

Uppdaterad: