Forskning och kompetensutveckling

För att kunna ge en högkvalitativ och evidensbaserad omsorg till personer med funktionsnedsättning och äldre i Uppsala kommun behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Ett sätt för personalen att utveckla sin kompetens är att ta del av forskningsresultat via vetenskapliga publikationer, föreläsningar/seminarier och sammanställningar som produceras på olika kunskapscentra. Här nedan listas länkar till publikationer, databaser samt forsknings- och kunskapscentra.

Vård och omsorgsförvaltningens olika verksamheter deltar i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten och bidra till forskning. Vi tar gärna emot idéer till forskningsprojekt och studentuppsatser från dig som arbetar i kommunen. Kontakta oss via länkarna nedan.

Har du tips på länkar som borde finnas med, var vänlig mejla informationen till vof.kompetensutveckling@uppsala.se

Här hittar du länkar till forsknings och kunskapscentra, en ingång för dig som vill skriva uppsts eller forksa inom vård och omsorg samt länkar till vetenekspaliga publikationer och databaser inom vård och omsorgsområdet. Det finns även länkar till relevanta nyhetsbrev.

 

Uppdaterad: