Forskning och kompetensutveckling

För att kunna ge en högkvalitativ och evidensbaserad vård och omsorg behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Ett sätt för personalen att utveckla sin kompetens är att ta del av forskningsresultat via vetenskapliga publikationer och föreläsningar. I Uppsala kommun hålls detta arbete samman av KAVOC, ett kommunalt akademiskt vård- och omsorgscentrum.

Vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter deltar även i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten och bidra till forskning. KAVOC tar gärna emot idéer till forskningsprojekt och studentuppsatser från dig som arbetar i kommunen. Kontakta oss via länkarna nedan.

Har du tips på länkar som borde finnas med, var vänlig mejla informationen till vof.kompetensutveckling@uppsala.se

Här hittar du länkar till forsknings- och kunskapscentra, en ingång för dig som vill skriva uppsats eller forska inom vård och omsorg, samt länkar till vetenskapliga publikationer och databaser inom vård- och omsorgsområdet. Det finns även länkar till relevanta nyhetsbrev.

 

Faktagranskare

Elisabeth Anens

Webredaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: