Äldreomsorg

Information till dig i hemtjänsten, hälso- och sjukvården eller i vård- och omsorgsboende.

Information om covid-19

Så arbetar Uppsala kommun med anledning av covid-19.

Läs mer om Information om coronavirus

Styrdokument äldreomsorg

Styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Läs mer om Styrdokument äldreomsorg

Nyhetsbrev äldreomsorg

Aktuellt för dig som arbetar inom verksamhet äldreomsorg.

Läs mer om Nyhetsbrev äldreomsorg

Branschråd

Dokumentation från branschråden inom äldreomsorg.

Läs mer om Branschråd äldreomsorg

Korttidsplatser och korttidsvård

Information som rör korttidsplatser och korttidsvård.

Läs mer om Korttidsplatser och korttidsvård

Hemtjänst

Information om hemtjänst omvårdnad och service.

Läs mer om Hemtjänst omvårdnad och service

Hälso- och sjukvård

Information för dig som arbetar med hälso- och sjukvård.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

IT-system

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om IT-system

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Husdjur på vårdboenden

Husdjur är tillåtna vid kommunens vårdboenden. Ägaren ska då ha det fullständiga ansvaret och kunna ta hand om djuret.

Läs mer om Husdjur på vårdboenden

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum ger anhörigstöd och är till för den som vårdar eller hjälper personer över 21 år.

Läs mer om Anhörigcentrum
Uppdaterad: