Lilla kommunikationspaketet

Inom Uppsala kommun har språkombudsutbildade vårdlärare tagit fram ett diskussionsmaterial kring kommunikation och bemötande. Materialet är uppdelat i åtta delar och är lämpligt för en chef att gå igenom med sin personal vid ett flertal träffar. Kanske kan ni vika tid på några APT:er.  

Syfte med materialet:

 • Stärka personalens kommunikativa kompetens.
 • Skapa ett gott samtals- och arbetsklimat.
 • Synliggöra kompetens och erfarenhet i rummet, samt kunskapsluckor.
 • Skapa ett positivt, öppet klimat där vi vågar prata om hur vi pratar och skriver.
 • Stärka de som behöver utvecklas i språket.
 • Stärka lärandekulturen på arbetsplatsen, bl.a. genom att det är lokala språkombud/språkstödjare som, med chefens stöd och support, håller i det. Då får medarbetarna själva äga sin utveckling, vilket är hållbart i längden.

Innehåll

 1. TRÄFF 1: Kommunikationens roll i vårt arbete
 2. TRÄFF 2: Envägs- och tvåvägskommunikationens roll i vårdarbetet
 3. TRÄFF 3: SBAR / Rapport
 4. TRÄFF 4. Telefonsamtal
 5. TRÄFF 5. Tystnadsplikt
 6. TRÄFF 6. Bemötande inom vården
 7. TRÄFF 7. Förståelse för olika kulturer
 8. TRÄFF 8. Skriftlig rapportering och fackspråk, lokala förkortningar och lokala ord

Paketets innehåll riktar sig till tre olika målgrupper:

 

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Uppdaterad: