Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun

Medarbetare som är tjänstlediga för studier kan få upp till hela lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet

Genom statliga bidrag kan vårdens medaarbetare viderutblda sig på betlad arbetstid. Bidraget ersätter deras lön och verksamheten kan ta in en vikarier under tiden.

På denna sida finns följande information om Äldreomsorgslyftet.

Observera att de villkor som anges här ENDAST GÄLLER FÖR 2021, Medlen för 2022 är avsevärt mindre och kommunen kommer eventuellt att behöva prioritera om lite. Mer information om detta kommer under senhösten. 

För dig som är chef

Registrering i Heroma (för chefer i egenregin)

Fakturering (för chefer i privat regi)

Socialstyrelsens hemsida

Svenska för invandrare

Svenska som andraspråk

Specialistundersköterskeutbildningar

Tjänstledighet vid studier

Undersköterskeutbildning HT -21

Vårdbiträdesutbildning HT -21

Utbildningar som omfattas av Äldreomsorgslyftet

 

Information till dig som chef i egenregin

Hur får min medarbetare ersättning för studier?

Medarbetare som är tjänstlediga för studier kan få upp till hela lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet. Du som chef behöver reigstrera deras studieledighet i Heroma för att löneersättningen ska betalas ut. Innan du registrerar ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Information om utbildningar som omfattas finns här.

Därefter ska du skicka nedanstående uppgifter till petra.fogelberg-alm@uppsala.se,, med ett undantag: om, din medarbetare läser på den vårdbiträdes- och undersköterskeutbildning som startar 18 oktober 2021 räcker det att du skickar medarbetarens namn och personuppgifter samt skriver "kombo-utbildning". Jag har redan resterande information.

 • medarbetarens namn
 • medarbetarens personnummer
 • utbildningens namn 
 • utbildningens omfattning (hur många procent av en heltid)
 • utbildningsanordnarens namn

Hur ska jag registrera i Heroma?

Medarbetaren ska schemaläggas vardagar kl 8.00-17.00, eftersom inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid utgår.   

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro eller (annan frånvaro) under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

 • Välj medarbetare.
 • Ta bort eventuell partiell frånvaro som redan ligger (genom att ändra t.o.m-datumet på den till sista dagen innan personen ska börja studera). Studierna innebär en ny partiell frånvaro med nya datum.
 • Klicka på datumet personen ska börja studera.
 • Välj frånvaro - Partiell frånvaro - Studier med lön.
 • Välj omfattning.
 • Klicka på ”löneuppg./kontering”.
 • Klicka på ny kontering.
 • Klicka i blå rutan (till vänster) så den blir vit och en pil syns.
 • Klicka på VA.
 • Välj verksamhet (till vänster).
 • Välj verksamhet (till höger à demens/omvårdnad).
 • Sök fram och klicka i projektkoden (6383) i projektrutan.
 • Välj nämnd (längst ner).
 • Klicka på ok.
 • Klicka på ok igen i nästa steg.
 • Sen gör du som vanligt – väljer grundschema, trycker på beräkna och tillstyrker/godkänner (beroende på om du är chef eller assistent till chef) och sedan lägger du det nya schemat.

Har du frågor om hur du ska registrera kan du kontakta Löneservice.

 

Fakturering för studieledighet för chefer i privat regi

Hur får min medarbetare ersättning för studier?
Medarbetare som är tjänstlediga för studier kan få upp till hela lönen ersatt av Äldreomsorgslyftet. Du som chef kan fakturera kommunen för den tid dina medarbetare studerar. Innan du registrerar ska du ha tagit reda på om utbildningen omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Information om utbildningar som omfattas finns här.

Därefter ska du skicka följande uppgifter till petra.fogelberg-alm@uppsala.se:

 • medarbetarens namn
 • medarbetarens personnummer
 • utbildningens namn
 • utbildningens omfattning (hur många procent av en heltid)
 • utbildningsanordnarens namn

Medarbetaren ska schemaläggas vardagar kl 8.00-17.00, eftersom inget tillägg för obekväm eller förskjuten arbetstid utgår.   

Medarbetaren ska anmäla sjukfrånvaro eller (annan frånvaro) under utbildningen till sin arbetsgivare precis om vanligt, eftersom ersättningen endast utgår för tiden som läggs på studier. Frånvaron kan komma att begäras in i efterhand.

Fakturan ska märkas med projektkod 6383, samt ansvar 1117 (statsbidrag).

Vidare ska följande uppgifter specificeras för den studerande medarbetaren:

 • timlön
 • sociala avgifter (endast lagstadgade)
 • pensionsavsättningar.

Inget annat ska debiteras, schabloner accepteras ej.

Tjänstledig för studier

De regler kring arbete och studier som finns är att en medarbetare inte kan få ersättning för mer tid än vad studierna kräver, det vill säga en utbildning på halvfart ersätts bara med studielön på 50 %, samt att ledigheten måste förläggas på vardagar mellan 8.00 och 17.00. Neråt däremot, finns ingen gräns. Det betyder att medarbetare som läser på helfart (100 %) kan vara studielediga på till exempel 80 % och jobba nätter och/eller helger på 20 %.

Det finns inga krav på att vara studieledig över huvud taget. Det är bara ett erbjudande.

Avdelningens för kvalitet och utveckling rekommendation är att alla medarbetare ges 100 % tjänstledighet för studier fram till årsskiftet, så de hinner bekanta sig med sin nya vardag. Det är en stor omställning för vissa medarbetare att gå från arbetslivet till heltidsstudier.

Efter dess kan du som chef ta dialogen med respektive medarbetare om hur mycket hen tror sig klara av att arbeta parallellt med studierna. Från avdelningen för kvalitet och utveckling ser vi förstås helst att medarbetarna prioriterar att nå sina studiemål.

Vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning

Den 18 oktober börjar ett knappt 50-tal medarbetare sin resa mot att bli antingen vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen kan läsas som en vårdbiträdesutbildning på ett år eller som en undersköterskeutbildning (som ger betyg i Skolverkets yrkespaket undersköterska 1 500 poäng) som ges i kombination med med svenska som andraspråk. Den är då två år lång. Utbildningen ges på heltid.

Utbildningen inleds med en kartläggning av varje elevs förkunskaper. I kartläggningen ges möjighet att valdiera kunskaper mot betyg, vilket innebär att de som har arbetat länge eller läst delar av en undersköterske-/vårdbiträdesutbildning kommer att kunna hoppa över dessa kursmoment.

Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

Äldreomsorgslyftet ersätter även arbetstiden vid studier i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på arbetstid. Om du vill läsa svenska på arbetstid anmäler du dig till någon av de ordinarie kursstarterna inom den kommunala vuxenutbildningen. Vid osäkerhet på vilken nivå du behöver på din svenskundervisning finns hjälp att få via sfi-mottagningen på telefon 018-727 22 10 under deras telefontid måndagar kl 9.00-13.00 eller per e-post: sfi@uppsala.se.

Länk till sfi-utbildningar i Uppsala. 

Länk till sva-utbildningar i Uppsala.

Länk till yrkesutbildning med sfi

Verksamhetsanknuten sva

Under förutsättning att vi får ihop ett tillräckligt stort antal sökanden planerar avdelningen för kvalitet och utveckling att erbjuda en kurs i svenska som andraspråk (sva) med verksamhetsanknytning. Kursen är preliminärt planerad till senhösten 2021 och ges på halvtid (eftermiddagar) under ett år. Medarbetaren kommer behöva vara studieledig i motsvarande grad. Hur lång utbildningen blir för respektive medarbetare är svårt att svara på då de har olika förutsättningar, olika studievana och olika goda svenskkunskaper med sig in i utbildningen.

Länk till intresseanmälan 

Specialistundersköterskeutbildningar (Yrkeshögskolan)

Även specialistutbildningar för undersköterskor (Yrkeshögskolan) omfattas av Äldreomsorgslyftet. Utbildningar som kan användas för arbet inom äldreomsorgen godkäns för ersättning. Medarbetaren ska själv ansöka via respektive Yrkeshögskola.

Länk till Yrkeshögskolornas specialistundersköterskeutbildningar

 

Utbildningar som omfattas av Äldreomsorgslyftet

Nedan följer en lista på var du kan anmäla medarbetare till de olika utbildningarna:

För dig som är första linjens chef kommer en chef- och ledarskapsutbildning ges i samarbet med Uppsala universitet ges i slutet av hösten. Mer information kommer efter semestern.

 

Information om Äldreomsorgslyftet på Socialstyrelsens hemsida

Mer information om riktlinjerna för Äldreomsorgslyftet finns på Socialstyrelsens hemsida.

Länk till mer information om Äldreomsorgslyftet.

Uppdaterad: