TRÄFF 5. Tystnadsplikt

Tidsåtgång: ca 60 minuter

Material: Övningsexempel om sekretess, se Bilaga 2.

Gör såhär: Gemensam runda, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

 1. Hälsa välkommen till alla.
 2. Presentationsrunda - namn och hur länge man har jobbat (10 minuter)
 3. Dagens träff inleds med en runda: Vad tänker du på när du hör ordet tystnadsplikt? (5 minuter)
 4. Diskussionsfråga (i mindre grupper)

  a) Alla grupper får varsitt övningsexempel om sekretess (de finns i Bilaga 2). (10 minuter)

  b) Diskutera övningsexemplet och kom fram till hur ni i gruppen vill svara.

 5. Diskussion (i helgrupp)
  En grupp i taget får läsa upp sitt fall och berätta hur de vill svara. Alla andra får lyssna och sedan komplettera med egna tankar och erfarenheter. (20 minuter)
 6. Gör en runda där alla får svara på frågan: Vad tar du med dig från dagens samtal? (10 minuter)
 7. Avsluta med att tacka alla för samtalet.

Tips:  Om ni fastnar i en fråga som ingen kan svara på, anteckna frågan och fortsätt sedan diskussionen. Be chefen om hjälp med frågan ni fastnat i.

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: