Kort driftstopp Lifecare VoO: LMO onsdagen den 9 februari kl.12.00

Kort driftstopp Lifecare VoO onsdagen den 9 februari kl.12.00 för systemunderhåll. LMO-registreringar kan påverkas.

Stoppet beräknas pågå 2-5 min.

Om du arbetar i LMO: Spara ditt arbete och logga ur i god tid innan kl.12.00.

7 februari 2022