Vårdrelaterade ord

Vårdrelaterade ord

  

Vad lär ni er? Dokumentation och vårdrelaterade ord.

Hur många kan vara med? Används kanske enskilt vid dokumentation eller i mindre samtalsgrupper. G 

Vad behöver ni? 

  • Utskrifter av begreppslistan

Hur lång tid tar det?: ?

Gör såhär:

  1. Skriv ut listan och lägg den vid den dator där medarbetarna ska dokumentera.

Den här listan kan vara en bra hjälp vid dokumentation. Du är väldigt välkommen med frågor eller att lägga till nya ord på listan. Skicka ett mejl till petra.fogelberg@uppsala.se.

Vårdrelaterade ord och begrepp Ordet betyder
0 HLR ingen återupplivning av den boende vid hjärtstopp
Aggressiv arg/vansinnig
Agiterad arg/sur
All day living aktiviteter i dagliga livet
Apodos/dosdisp påsen med den boendes medicin
Aptit matlust
Arbetsledarjour dit man ringer på vardagskvällar samt på kvällar på helger när chefen eller den helgansvarige inte är på plats om det inträffar något allvarligt etc
At Arbetsterapeut
Avliden död
BPSD Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
Fallrapport/ avvikelserapport avvikelse/rapport som ska skrivas när någon har ramlat
Ft Fysioterapeut
Gått bort avlidit/dött
Höftbyxa fallskydd för höfterna
Incident händelse
Inkontinensskydd blöja
Joursjuksköterska sjuksköterskejour som man ringer på kvällar samt helger
KAD kateter
Levnadsberättelse ett kompendium (papper) med information om den boendes intressen, favoritmat mm
Lirkande övertyga/påverka
Mat/vätskelista en lista man signerar för att registrera hur mycket vätska/mat en boende får i sig
Observation/tillsyn man kollar till den boende lite extra
Parametrar tex när man tar blodtryck, puls, temperaturen och saturation (syresättningen i blodet)
Rollator gånghjälpmedel för en boende som behöver stöd
Signering din signatur/autograf vid en utförd insats
Signeringslista en lista med insatser som ska utföras och signeras
SISY Silviasyster
Skött magen avföring/bajsat
SoL-pärm den boendes personliga pärm i dokumentationsskåpet/hyllan
Somna in/somnat in avlidit/dött
Ssk Sjuksköterska
Suppositorier läkemedel som ges i ändtarmen
Trosskydd binda
Turner hjälpmedel vid förflyttning till och från tex sängen eller rullstolen
Urinera kissa
Uska Undersköterska
Utåtagerande slåss, slag och sparkar
VC vårdcentral
Verbalt aggressiv skriker fula och opassande ord med hög röst
Verbalt utåtagerande höjer rösten och säger fula ord
Vt Vårdtagare
Vårdtagare den boende/den personen som tar emot din hjälp
Åtgärd/insats arbete som ska göras/utföras och signeras
Ängslig orolig

Tips: Den här listan kan vara en bra hjälp vid dokumentation. Du är väldigt välkommen med frågor eller att lägga till nya ord på listan. Skicka ett mejl till petra.fogelberg@uppsala.se.

< < < Tillbaka till menyn < < <

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: