Cosmic Link/Programportalen: Underhåll 12/12

Region Uppsala kommer att göra en uppdatering på programportalens servrar 2023-12-12 mellan klockan 16:00 och 20:00. Det kan förekomma viss störning för de som jobbar i portalen/Cosmic Link under denna tidpunkt.

8 december 2023