Lifecare

Nytt verksamhetssystem för vård och omsorgsförvaltningen, egen regi samt externa utförare.

Införandet av det nya verksamhetssystemet Lifecare pågår för fullt och beräknas vara i drift i samtliga förvaltningar under 2022.

Inloggning till Lifecare

Guide & Tips för externa utförare

Utförare i kommunal regi hittar även Guide & Tips under mina system på kommunens intranät (insidan)

Passwordkiosken är permanent stängd och arbete pågår för fullt med att ersättas av nytt och säkrare system.

Om extern användare behöver få förnyat lösenord innan ny lösning är på plats ska IT-supporten på Uppsala kommun  kontaktas:

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-17.00, fredag 7.30-16.00.

E-post: it.support@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 30, menyval 4.