Support

För problem relaterade till datorn, det lokala nätverket, åtkomst till internet eller andra system hänvisas till den egna organisationens support eller internetleverantör.

Om du har frågor kring exempelvis arbetssätt, instruktioner och lathundar kan du kontakta Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssupport.

I Guide & Tips hittar du lathundar du kan behöva i ditt arbete.

Vid frågor kring behörigheter och inloggning eller förnyat lösenord
kontakta IT Support.

Öppettider måndag - torsdag 7.30 - 17.00, fredag 7.30 - 16.00.

E-post: it.support@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 30, menyval 4.

Uppdaterad: