Support

Glömt lösenord

Guide & Tips

Kontakta IT-supporten

Användare som behöver hjälp med Lifecare vänder sig till sin expertanvändare som ska finnas i varje organisation. KLK IT tar hand om de frågor och fel som expertanvändarna inte själva kan besvara eller lösa.

För problem relaterade till datorn, det lokala nätverket, åtkomst till internet eller andra system hänvisas till den egna organisationens support eller internetleverantör.

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-17.00, fredag 7.30-16.00.

E-post: it.support@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 30, menyval 4.

Uppdaterad: