Utskriftsproblem i Lifecare Utförare 9/12

För närvarande har vi ett genrellt fel rörande utskrifter i Lifecare Utförare:

När utskrift sker så visas inte hela texten utan vissa avsnitt klipps bort.
Felet omfattar utskrifter i hela Lifecare Utförare.

Levernatören felsöker.

9 december 2022