NPÖ servicefönster 1/6

Torsdag 01 juni 2023, kl. 10:00-11:00 är det servicefönster i NPÖ (Nationell patientöversikt). Tjänsten kommer vara otillgänglig under några minuter, men störningar kan förekomma under hela servicefönstret. Vid problem med inloggning, vänta några minuter och testa sedan igen.

30 maj 2023