Prisvinnarnas åtaganden

Den som söker kvalitetspriset åtar sig att bidra med information till utveckling av processen kring kvalitetspriset inför nästa omgång.

Den som söker kvalitetspriset åtar sig att bidra med information till utveckling av processen kring kvalitetspriset inför nästa omgång.

Den som vinner kvalitetspriset åtar sig att

  • Lämna in en uppföljningsrapport avseende hur pengarna använts och vilka resultat detta gett.
  • Medverka i lämpliga forum (till exempel öppet hus, föreläsningar) där de berättar om sin verksamhet. Forumet filmas för att finnas tillgängligt på Insidan.
  • Ställa upp på reportage på insidan där verksamheten beskrivs.
  • Ta emot journalister som vill göra reportage om verksamheten.

Hur prispengarna ska användas

Prissumman ska användas för att utveckla verksamheten i linje med kvalitetspolicyn och ska möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete. Arbetet ska ske under innevarande kalenderår, följas upp under året och rapporteras i årsbokslutet.

Uppdaterad: