Det här får ni som vinnare

Den som söker kvalitetspriset åtar sig att bidra med information till utveckling av processen kring kvalitetspriset inför nästa omgång.

Som prisvinnare får ni 

Vinnare av kvalitetspriset kan se fram emot följande:

  • Ni kommer att få en prissumma avsedd för att utveckla verksamheten i enlighet med Uppsala kommuns kvalitetspolicy. Pengarna ska användas under innevarande kalenderår.
  • Diplom med verksamhetens namn på och en motivering till varför ni vunnit priset.
  • Namnet på vinnaren av priset för systematiskt kvalitetsarbete får sitt namn ingraverat på kvalitetsprisstatyetten, som har sin permanenta plats i Stadshuset.
  • Delta i kommunens årliga kvalitetsdag där ni får tillfälle att presentera ert kvalitets- och utvecklingsarbete, nyskapande initiativ samt dela med er av erfarenheter.
  • Erbjudande om att delta i jury- eller beredningsgrupp för nästkommande års kvalitetspriser. Era erfarenheter är värdefulla för att bedöma och utvärdera inkomna ansökningar.
Uppdaterad: