Det här får ni som vinnare

Den som söker kvalitetspriset åtar sig att bidra med information till utveckling av processen kring kvalitetspriset inför nästa omgång.

Som prisvinnare får ni

En prissumma på 100 000kr att använda för att utveckla verksamheten i linje med kvalitetspolicyn. Prissumman, som kan delas mellan en till fyra vinnare, ska möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete.  

Medverka på höstens kvalitetsdag och berätta om ert kvalitetsarbete samt på andra sätt bidra till ett gemensamt lärande.

Delta i jury och beredningsgrupp för nästkommande års kvalitetspris.

Berätta om hur ni använt er av prispengarna och vilken nytta ni upplevt att de bidragit med. Prissumman ska användas under innevarande kalenderår, följas upp och rapporteras i årsbokslutet.

Verksamhetens namn tryckt på kvalitetsprisstatyetten som har sin permanenta plats i Stadshuset.

Uppdaterad: