Bostad med särskild service enligt SoL

Här hittar du som arbetar inom SoL-boenden information som du behöver i ditt dagliga arbete.

Hälso- och sjukvård

För dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Avvikelserapportering

Här rapporterar du avvikelser gällande patienter där Uppsala kommun ansvarar för hälso- och sjukvården.

Läs mer om Avvikelserapportering

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Läs mer om Omsorgsdebitering

Arkivering

Styrdokument för dig som arbetar på en verksamhet där det tydligt står i avtalet att verksamheten ska lämna handlingar till Omsorgsnämnden.

Läs mer om Arkivering

Styrdokument funktionsnedsättning

Styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Styrdokument funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter

Här hittar du mer information om hur vi arbetar i Uppsala kommun

Läs mer om Mänskliga rättigheter

Anhörigstöd

Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som bor i Uppsala och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.

Läs mer om Anhörigstöd

Stödteam demens

Stödteam demens erbjuder handledning och utbildning till utförare inom Uppsala kommun som ger omvårdnad till personer med kognitiv svikt/ sjukdom.

Läs mer om Stödteam demens

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Uppdaterad: