Bostad med särskild service enligt SoL

Här hittar du som arbetar inom SoL-boenden information som du behöver i ditt dagliga arbete.

Hälso- och sjukvård

För dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Avvikelserapportering

Information och länkar för dig som arbetar som omvårdnadspersonal eller chef.

Läs mer om Avvikelserapportering

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Läs mer om Omsorgsdebitering

Styrdokument funktionsnedsättning

Styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Styrdokument funktionsnedsättning

Nyhetsbrev funktionsnedsättning

Aktuellt för dig som arbetar inom verksamhet funktionsnedsättning.

Läs mer om Nyhetsbrev funktionsnedsättning

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Branschråd

Branschrådet är ett forum där omsorgsnämndens presidium träffar högre chefer för dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor.

Läs mer om Omsorgsnämndens branschråd
Uppdaterad: