Sök behörighet

Sök behörighet till verksamhetssystem.

Viktig information om ditt ansvar kopplat till behörigheter i verksamhetssystem!

Sesam är det system där man söker behörigheter till de olika verksamhetssystemen. Varje utförare bör ha minst två personer med ledande roll som har beställningsrätt i Sesam.

Sök eller avbeställ beställningsrätt till Sesam

För befintliga utförare: kontrollera först om det finns någon med beställningsrätt i Sesam inom er organisation som kan tilldela behörighet.

Det är viktigt att det alltid finns flera personer med beställningsrätt i Sesam eftersom du inte kan beställa behörighet till dig själv.

För att få beställningsrätt i Sesam – skicka ett e-postmeddelande till vof.support@uppsala.se 

Beställ eller avbeställ systembehörigheter i Sesam

När du ska beställa en behörighet till ett verksamhetssystem till en person i din organisation behöver du veta vilken typ av behörighet personen ska ha.   Du hittar en beskrivning av de behörigheter som går att välja på sidan Behörigheter i Sesam.

För bäst funktionalitet, använd webbläsaren Chrome när du arbetar i Sesam.

Det här är en expertanvändare

Alla utförare ska ha minst en expertanvändare men större utförare bör ha fler.

En expertanvändares uppgift är att

  • bistå sina arbetskamrater med lättare support
  • delta på användarträffar
  • få direktinformation via e-post
  • sprida information vidare till sina arbetskamrater.

Kom ihåg att ange expertanvändarens e-postadress vid behörighetsbeställningen om du anger att användaren är expertanvändare i beställningen.

När du beställer behörighet

När du beställer en systembehörighet i Sesam behöver du

  • fylla i alla obligatoriska fält (markerade med en röd stjärna)
  • välja vilken behörighet personen ska ha
  • välja på vilken/vilka enheter behörigheten ska gälla
  • fylla i fältet ”Titel för Lifecare” (gäller Lifecare)
  • fylla i fältet ”Profession” (gäller Cosmic Link)
  • klicka på spara.

När du har sparat beställningen ligger den under ”Hantera dina beställningar”. Därifrån skickar du behörighetsbeställningen till IT som lägger in personerna i valt system och återkopplar till dig som beställare när det är klart.

Det går inte att välja flera behörigheter för samma person samtidigt. Gör om processen för varje behörighet personen behöver.

 

Uppdaterad: