Behörigheter

Innehåll på sidan

Boende och daglig verksamhet LSS

Hemvård

Ledsagare LSS

Vård- och omsorgsboende

Boende och daglig verksamhet LSS 

Lifecare Verkställighet

Ett fåtal, två till max tre personer, hos leverantörens verksamhet ska ansöka om behörighet till Lifecare Verkställighet. Verksamhetschefen ska ha behörighet till rollen Lifecare Verkställighet. Behörighet att verkställa beställningar från Biståndshandläggare samt verkställa HSL-uppdrag.

Lifecare HSL-uppdrag

Rollen kan ta emot/signera delegeringar och registrera HSL-åtgärder samt skicka vårdbegäran. För personal som utför uppgift som delegerats av kommunens legitimerade personal.

Lifecare HSL-uppdrag verkställa/bekräfta

Rollen kan ta emot/signera delegeringar och registrera HSL-åtgärder samt skicka vårdbegäran. Rollen har utökad behörighet för att kunna verkställa/bekräfta HSL-uppdrag skickat av kommunens legitimerade personal. 

Cosmic Link Superanvändare

Behörighet för expertanvändare i Cosmic Link.
Stödjer verksamheten i användarfrågor om systemet. I samband med beställning beställs också ett Uppsala kommun-certifikat till användarens SITHS-kort (förutsatt att användaren inte redan har ett sådant). Observera att för detta faktureras 300 kr.

Cosmic Link Slutanvändare

Behörighet för slutanvändare i Cosmic Link, arbetar i systemet enligt styrande dokument och har ansvar för att uppdatera sig om rutiner och påtala till Superanvändaren om rutinerna inte fungerar (Förvaltningsöverenskommelsen). I samband med beställning beställs också ett Uppsala kommun-certifikat till användarens SITHS-kort (förutsatt att användaren inte redan har ett sådant). Observera att för detta faktureras 300 kr.

Hemvård

Lifecare Verkställighet

Ett fåtal, två till max tre personer, hos leverantörens verksamhet ska ansöka om behörighet till Lifecare Verkställighet. Verksamhetschefen ska ha behörighet till rollen Lifecare Verkställighet.  Behörighet att verkställa/bekräfta beställningar från biståndshandläggare samt verkställa/bekräfta HSL-uppdrag skickade av kommunens legitimerade personal.

Lifecare HSL-uppdrag

Rollen kan ta emot/signera delegeringar och registrera HSL-åtgärder samt skicka vårdbegäran. För personal som utför uppgift som delegerats av kommunens legitimerade personal.

Lifecare HSL-uppdrag verkställa/bekräfta

Rollen kan ta emot/signera delegeringar och registrera HSL-åtgärder samt skicka vårdbegäran. Rollen har utökad behörighet för att kunna verkställa/bekräfta HSL-uppdrag skickat av kommunens legitimerade personal. 

Lifecare LMO

Ska sökas till all omvårdnadspersonal. Behörighet för tid- och insatsregistrering samt digital nyckelhantering.

Lifecare Månadsrapportering

Behörighet att registrera antal matlådor i månadsrapportering.

Cosmic Link Superanvändare

Behörighet för expertanvändare i Cosmic Link.
Stödjer verksamheten i användarfrågor om systemet. I samband med beställning beställs också ett Uppsala kommun-certifikat till användarens SITHS-kort (förutsatt att användaren inte redan har ett sådant). Observera att detta faktureras 300 kr.

Cosmic Link Slutanvändare

Behörighet för slutanvändare i Cosmic Link, arbetar i systemet enligt styrande dokument och har ansvar för att uppdatera sig om rutiner och påtala till Superanvändaren om rutinerna inte fungerar.
I samband med beställning beställs också ett Uppsala kommun-certifikat till användarens SITHS-kort (förutsatt att användaren inte redan har ett sådant). Observera att detta faktureras 300 kr.

Ledsagare LSS

Lifecare Verkställighet

Ett fåtal, två till max tre personer, hos leverantörens verksamhet ska ansöka om behörighet till Lifecare Verkställighet. Verksamhetschefen ska ha behörighet till rollen Lifecare Verkställighet.

Vård- och omsorgsboende

Lifecare Verkställighet

Ett fåtal, två till max tre personer, hos leverantörens verksamhet ska ansöka om behörighet till Lifecare Verkställighet. Verksamhetschefen ska ha behörighet till rollen Lifecare Verkställighet.  Behörighet att verkställa beställningar från biståndshandläggare.

Lifecare Frånvarorapportering 

Behörighet att registrera frånvaro vilket reducerar kundens vård- och omsorgsavgift.

Cosmic Link Superanvändare

Behörighet för expertanvändare i Cosmic Link.
Stödjer verksamheten i användarfrågor om systemet. I samband med beställning beställs också ett Uppsala kommun-certifikat till användarens SITHS-kort (förutsatt att användaren inte redan har ett sådant). Observera att detta faktureras 300 kr.

Cosmic Link Slutanvändare

Behörighet för slutanvändare i Cosmic Link, arbetar i systemet enligt styrande dokument och har ansvar för att uppdatera sig om rutiner och påtala till Superanvändaren om rutinerna inte fungerar. I samband med beställning beställs också ett Uppsala kommun-certifikat till användarens SITHS-kort (förutsatt att användaren inte redan har ett sådant). Observera att detta faktureras 300 kr.

Uppdaterad: