Publikationer och databaser

När du söker i databaserna ERIC, Google scholar och Pubmed ska du lägga till ”Free full text” i sökrutan för att få de artiklar som det är fri tillgång på. En instruktion om hur man kan söka i de stora vetenskapliga internationella databaserna hittar du här: Om guiden - Medicin, farmaci och hälsa - Sök- och skrivguider at Uppsala University Library (uu.se)

På denna sida hittar du länkar till följande vetenskapliga publikationer och databaser. 

 

 

Cochrane Library

Systematiska litteraturöversikter samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom medicin och hälso- och sjukvård. Cochrane Library

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet

Sök bland Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar. Enkel sökning (diva-portal.org)

 

ERIC: Institute of Education Sciences

Databas med referenser till vetenskaplig littteratur inom pedagogik och utbildningsvetenskap. ERIC - Education Resources Information Center

 

Google Scholar 

Sökverktyg för vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Google Scholar

 

PubMed

Referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, omvårdnad, odontologi och sjukvård. PubMed (nih.gov).

 

Rehabiliation Measures Database (på engelska)

Hemsidan innehåller information om mer än 500 mätmetoder inom rehabilitering. Forskare från hela världen bidrar. Information om mätmetoder som används av fysioterapeuter finns där t ex TUG, 6 min gång test, MiniBEStest.

Rehabilitation Measures, Shirley Ryan AbilityLab (sralab.org)

 

Statens beredning för medicinsk och social utveckling (SBU)

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Statens beredning för medicinsk och social utveckling - publikationer

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Rapporter och skrifter framtagna av Sveriges kommuner och regioner. Länk till SKR 

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Faktagranskare
Cecilia Arving
Faktagranskare
Elisabeth Anens
Uppdaterad: