Enheten för kompetensutveckling

Enheten för kompetensutveckling är en del av Avdelningen för kvalitet och utveckling som arbetar för vård- och omsorgsförvaltning. I vårt uppdrag ingår att tillsammans med medarbetare och chefer inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter skapa förutsättningar för studenter och elever.

Vi samarbetar med Region Uppsala, Uppsala Universitetet och gymnasieskolorna, kring att placera gymnasieelever på Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och universitetsstudenter på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Enhetens samarbeten är viktiga för att ska kunna bedriva en högkvalitativ vård och omsorg samt ha tillgång till välutbildad personal.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett kunskapsutbyte för universitetsstudenter.Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är riktat till gymnasieelever.Lärande i arbete (LIA) är lärlingsutbildning

Genom dessa samarbeten skapar vi ett nätverk för kunskapsutbyte och framtida rekryteringar samt säkerställer god kvalitet och yrkesrelevans inom respektive utbildning.

Vid frågor om placeringar i våra verksamheter, kontakta i första hand samordnare Mara Edling.

Kontakt

Enhetschef

Carina Ahlstedt
Telefon: 018-727 09 79
E-post: carina.ahlstedt@uppsala.se

VFU-samordnare

Mara Rivera Edling
Telefon: 018-727 86 63
E-post: mara.edling-rivera@uppsala.se

Uppdaterad: